2018 een zonnig jaar voor bezitters zonnepanelen

Zonnepanelen hebben in 2018 meer opgebracht in vergelijking tot een standaardjaar. De opbrengst is 10% tot 25% hoger dan verwacht, aldus berekeningen van de Universiteit Utrecht. Eigenaren van zonnepanelen in het oosten van Nederland hadden een hogere meeropbrengst. De landelijk gemiddelde meeropbrengst in 2018 ten opzichte van 1981-2010 is 18,9%.

Onderzoek opbrengst zonnepanelen 2018

Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van de meetstations van het KNMI. De opbrengst van zonnepanelen werd bepaald door gebruik te maken van de meetgegevens. De onderzoekers gingen vervolgens uit van een optimaal georiënteerd zonnepaneelsysteem om de energieopbrengst te bepalen.

De energieopbrengst wordt vaak weergegeven in kWh/kWp, een rekenstandaard onafhankelijk van het aantal panelen op het dak. De capaciteit van een gemiddeld systeem van 4 panelen ligt tegenwoordig hoger dan 1 kilowattpiek (kWp). Onder normaal omstandigheden wordt het kental 875 kWh/kWp gehanteerd. Voor 2018 ligt de opbrengst hoger.

Op basis van de meetgegevens en de rekenstandaard, kwamen de onderzoekers tot een aantal resultaten. In de Bilt was de opbrengst in 2018 1.090 kWh/kWp, in Den Helder 1.109 kWh/kWp, in Twente 1.115 kWh/kWp en in Maastricht 1.177 kWh/kWp. Het landelijk gemiddelde kwam uit op 1.111 kWh/kWp.

De meeropbrengst levert de bezitter van zonnepanelen ook meer geld op. Een systeem bestaande uit 10 zonnepalen leverde de eigenaar zo’n honderd euro extra op.