Aanbod op maat: geen klantgegevens centraal beschikbaar via netbeheerders

De regionale netbeheerders zijn genoodzaakt om te stoppen met het centraal verstrekken van klantgegevens waarop leveranciers hun ‘aanbod op maat’ baseren. Dit naar aanleiding van een uitstpraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBp) op 14 januari.

Aanbod op maat

Met het aanbod op maat krijgt de consument inzicht in de te verwachten maand- en jaarkosten en is het beter vergelijken tussen de verschillende aanbiedingen. Om te komen tot een aanbod op maat spelen de verbruiksgegevens een belangrijke rol. Tot op heden konden leveranciers met toestemming van de klant diverse gegevens ophalen uit het Centraal Aansluitingen Register (CAR) en het Contract Einde Register. Deze regsiters worden beheerderd door de netbeheerders. Met de uitspraaak het CBp komt daar een einde aan.

Uitspraak CBp: Informatiecode geen wettelijke basis

Het CBp stelt dat de ‘wettelijke verplichting’ uit de Algemene veronderdening gegevensbescherming (AVG) op basis waarvan de gegevens werden uitgewisseld, niet kan op basis van de Informatiecode elektriciteit en gas. De uitspraak heeft tot gegevolg dat de de uitwisseling van klantgegevens van netbeheerder met leveranciers elders in de regelgeving dient te worden vastgelegd. In afwachting op vastlegging in de nieuwe Energiewet 1.0 dient gekeken te worden naar een werkbare oplossing die voldoet aan de privacy wetgeving.

Klant zelf verantwoordelijk voor gegevens

De uitspraak van het CBp heeft tot gegevolg dat leveranciers de benodigde klantgegevens voor het aabod op maat weer gaan opvragen bij de klant zelf. De klant heeft zelf de verantwoording om de juiste gegevens aan te leveren. Dit geldt met name voor de contract einddatum om contracten naadloos op elkaar te laten aansluiten, omdat ongewild voortijdig verbreken van een lopend contract kan leiden tot een opzegvergoeding.