Aandeel duurzame energie stijgt, doelstelling nog niet in zicht

Het aandeel duurzame energie in Nederland is in 2019 gegroeid met 16 procent. De toename werd voor het grootste deel bereikt door het gebruik van biomassa. Daarnaast is ook de productie uit zonne-energie toegenomen. Afgezet tegen het totale finale energieverbruik bedraaagt het aandeel 8,6%. Daarmee is de doelstelling van 14% in 2020 nog niet bereikt.

Biomassa grootste bijdrage

Biomassa draagt ruim voor meer dan de helft bij aan de toename van duurzamen energie. De inzet van biomassa als energiebron steeg met 15% ten opzichte van 2018 tot een aandeel van 60% in 2019. Dat werd veroorzaakt door de subsidies op bijstook van biomassa in kolencentrales. Bovendien werd ook meer biodiesel en -benzine verbruikt als gevolg van de bijmengplicht.

Record groei opgesteld vermogen zon

Zonne-energie groeide met 37% relatiefst het hardst en was in 2019 goed voor een aandeel van 0,9% van de totale finale energie. Het opgestelde vermogen aan zonnepanelen steeg met ruim de helft in 2019 tot 6.800 MW.

Windenergie op land nam toe met 7% en de capaciteit steeg van 4.500 MW in 2018 tot 4.600 MW in 2019. Wind op zee bleef nagenoeg onveranderd met 1.000 MW opgesteld vermogen.

EU-doelstelling 14% in 2020

Dit jaar dient Nederland volgens de gemaakte EU-afspraken 14% van het totale finale energieverbruik duurzaam op te wekken. Het is onwaarschijnlijk dat die doelstelling wordt gehaald. Eind vorige jaar gaf het Planbureau voor de Leefomgeving een schatting dat het aandeel op 11% zal uitkomen. Nederland zal meer duurzame energie dienen te produceren of in te kopen bij landen die wel de doelstelling hebben behaald.