Aandeel groen gas stijgt fors

In 2019 is meer groen gas opgewekt en verbruikt dan in 2018. Het aandeel nam in 2019 toe tot 148 miljoen m3, bijna 40 miljoen m3 meer dan in 2018.

Duurzaam

Groen gas is de duurzame variant van aardgas. Het wordt geproduceerd uit organische (rest)materialen zoals slib, gft en dierlijke restproducten. Na vergisting ontstaat biogas en vervolgens wordt dit gas na een aantal bewerkingen ingevoegd op het reguliere gasnetwerk. Door de bewerkingen is de gaskwaliteit gelijk aan aardgas en daarom merken afnemers geen verschil.

Aantal producenten stijgt

Het aandeel groen gas is nog gering, maar groeit flink. De hoeveelheid die in 2019 werd geproduceerd, is toereikend om 95.000 huishoudens een jaar lang te voorzien van duurzaam gas. De productie is elk jaar nog toegenomen en producten zijn bijvoorbeeld boeren, die mest omzetten in duurzame energie, maar ook grote producten zoals Suikerunie zetten reststromen (suikerbieten) om in groen gas.

CO2 compenstatie

Huishoudens die kiezen voor duurzaamheid hebben de mogelijkheid om groen gas af te nemen bij een aantal leveranciers. Zo biedt Essent DubbelGroen aan een product van 100% WindStroom en Groen gas. Daarnaast kan je bij verschillende energieleveranciers kiezen om de CO2 uitstoot te compenseren middels certificaten. Hiermee worden duurzame projecten in het buitenland gesteund. Voorbeelden zijn de aanplant van bossen, schone kooktoestellen of biovergisters. Naast de milieubesparing zijn er de sociale baten in ontwikkelingslanden waar deze projecten worden uitgevoerd. Gebruik de energievergelijker om te kiezen voor groen of CO2 gecompenseerd gas.