Aanpak agressieve energieverkopers

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) wil agressieve energieverkopers aanpakken. Deze partijen benaderen veelal zelfstandige ondernemers (ZZP’ers) met misleidende informatie. De ACM roept consumenten (en ZZP’ers) op zich te melden bij ConsuWijzer.nl wanneer ze te maken kregen met agressie verkoop of misleiding.

Klachten

De ACM heeft over de eerste helft van 2019 meer dan 25.000 vragen en meldingen ontvangen en daaronder waren erg veel meldingen over ongewenste energieverkoop. Voorbeelden van misleiding of agressieve verkoop zijn:

  • De verkoper zegt: ‘Je zit helemaal nergens aan vast en kan altijd van het energiecontract af’, terwijl na het ondertekenen van het contract allerlei voorwaarden blijken te zijn.
  • De verkoper zegt: ‘Je gaat de komende jaren veel meer betalen voor energie, tenzij je nu een nieuw contract afsluit’. Dit kan onjuist of misleidend zijn, zeker als onvoldoende wordt ingegaan op de (markt)omstandigheden en voorwaarden die dat bepalen.
  • Het niet noemen van een mogelijke opzegvergoeding indien blijkt dat de looptijd van het energiecontract bij de huidige leverancier nog niet is afgelopen.
  • Het opsturen van een overeenkomst terwijl de consument alleen om informatie heeft gevraagd.
  • De bedenktijd van 14 (kalender)dagen niet benoemen.
  • Het doen van een algemeen aanbod op basis van gemiddelden. Dus geen aanbod op maat welke op basis van de persoonlijke omstandigheden zoals het energieverbruik.
  • Geen toestemming vragen voor het raadplegen van het register (contracteinderegister) met gegevens over het huidige energiecontract.

De ACM roept consumenten (ook ZZP’ers die energie overwegend privé gebruiken) op zich te melden bij ConsuWijzer als ze ervaring hebben met agressieve werving of misleiding bij de verkoop van een energiecontract.

Zakelijke energiecontracten

De hoeveelheid klachten over ongewenste telefonische energieverkoop aan ZZP’ers is in het eerste half jaar sterk gestegen aldus de ACM. Oorzaak is gelegen in het gemakkelijk achterhalen van telefoonnummers via de Kamer van Koophandel. Ook krijgen ZZP’ers veelal een zakelijk energieaanbod en deze verschillen met contracten voor consumenten.

De zakelijke energiecontracten kennen geen consumentenbescherming, waardoor geen schriftelijke toestemming nodig is voor het afsluiten en er geen bedenktijd is. Ook de opzegboete is veel hoger. De ACM waarschuwde energieleveranciers over deze illegale wijze van verkoop middels de brief: ZPP’er is consument. Gebruikt een ZZP’er het grootste deel van het energieverbruik voor privédoeleinden dan betreft het een aansluiting voor een huishouden en geldt consumentenbescherming.