Aansluitingenregister

Het Centraal Aansluitingenregister (C-AR) is een centraal register met alle elektriciteits- en gasaansluitingen in Nederland. De regionale netbeheerders zorgen voor een actueel register met daarin onder andere:

  • De naam van de degene die het energiecontract heeft afgesloten.
  • Het leveringsadres waar desbetreffende aansluiting voor elektriciteit of gas zich bevindt.
  • De leverancier(s) van elektriciteit en gas.

In het register is iedere elektriciteits- en gasaansluiting op basis van de EAN-code terug te vinden. De 18-cijferige code is gekoppeld aan het leveringsadres.

Belang aansluitingenregister

Om de marktprocessen in de vrije energiemarkt goed te laten verlopen is een correcte administratie van groot belang. Door het C-Ar worden veranderingen adequaat bijgehouden. Bijvoorbeeld wanneer iemand verhuist of overstapt van energieleverancier.

Beheer Centraal Aansluitingenregister

Het Centraal Aansluitingen wordt beheerd door EDSN. De organisatie Energie Data Services Nederland is in handen van de landelijke en regionale netbeheerders en zorgt voor de marktfacilitering tussen de verschillende partijen op de energiemarkt.

Oprichting Centraal Aansluitingenregister

Het C-AR is actief sinds 2011 en Liander was de eerste netbeheerder die overschakelde op het centrale register. Voorheen had elke netbeheerder een eigen aansluitingenregister. Per april 2013 maken alle netbeheerders gebruik van het C-AR.