Aansluitkosten

De aansluitkosten zijn de kosten die via de energierekening wordt betaald voor de aanleg, beheer en onderhoud van de elektriciteits- en gasaansluiting. Voor kleinverbruik worden de kosten verrekend via de energierekening en de leverancier draagt deze kosten af aan de regionale netbeheerder.

Opbouw aansluitkosten

Het aansluittarief is opgebouwd uit twee onderdelen.

  1. Eenmalige aansluitkosten. Deze kosten zijn alleen van toepassing op het aanleggen van een nieuwe aansluiting. Bijvoorbeeld bij een nieuwbouwwoning. Je betaalt eenmalig voor de aanleg.
  2. Jaarlijkse aansluitkosten. Voor het beheer en onderhoud van de aansluiting wordt jaarlijks een bedrag in rekening gebracht. De jaarlijkse aansluitkosten worden ook wel periodieke aansluitvergoeding genoemd.

Hoogte aansluitkosten

De hoogte van de aansluitkosten wordt door de Autoriteit Consument & Markt jaarlijks bepaald. De ACM stelt een maximum tarief vast en netbeheerder mogen niet meer aanrekenen dan deze vastgestelde bedragen.

Aansluitkosten onderdeel energierekening

De aansluitkosten maken onderdeel uit van de energierekening. Deze is opgebouwd uit de leveringskosten, netbeheerkosten, belastingen en overheidsheffingen. De aansluitkosten maken onderdeel uit van de netbeheerkosten.