Aardgasvrije wijken: € 120 miljoen subsidie

Van gas los is een thema dat veelvuldig in de media verschijnt. Het ministerie van Binnenlandse zaken maakte bekend dat 32 wijken een subsidie ontvangen om van het aardgas af te gaan. De 32 wijken in 27 gemeenten ontvangen een subsidie van € 120 miljoen.

Aardgasvrije wijken

De projecten maken onderdeel uit van het Programma Aardgasvrije Wijken en dienen bij te dragen aan twee kabinetsdoelen. Enerzijds CO2 reductie door over te stappen op alternatieve systemen voor verwarming. En anderzijds het verminderen van het aardgasverbruik uit het Groningenveld.

In eerste instantie betrof het programma 20 wijken met een gezamenlijke subsidie van € 85 miljoen. Echter bleek het thema aardgasvrije wijken enorm populair binnen de Nederlandse gemeenten. Uiteindelijk deden 74 gemeenten een aanvraag voor subsidie. Minister Kasja Ollongren besloot daarom het budget te verruimen met 30 miljoen euro. Dat geld is afkomstig van het budget 2019. In 2019 start een nieuwe aanvraagronde voor aardgasvrije wijken. De subsidie die nu is toegewezen, is voor projecten die nog in 2018 van start gaan.

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) is belast met het opzetten van het kennis- en leerdeel van het Programma Aardgasvrije Wijken. Andere deelnemers zijn: ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de Unie van Waterschappen (UVW). Het doel van de proeftuinen is ervaring op te doen met de overgang naar aardgasvrije verwarming. Zodoende ervoor te zorgen dat aan het eind van de kabinetsperiode jaarlijks 30.000 tot 50.000 woningen gebruikmaken van alternatieve systemen voor verwarming.

Proeftuinen aardgasvrije verwarming

De proeftuinen maken gebruik van verschillende technieken. Een groot deel betreft de combinatie van warmtenetten met duurzame bronnen. Daarnaast zijn er ook all electric woningen die gebruikmaken van een warmtepomp. Deelnemende gemeenten en wijken zijn onder andere:

  • Amsterdam, Van der Pekbuurt
  • Delfzijl, Delfzijl Noord
  • Den Haag, Bouwlust / Vrederust
  • Eindhoven, ‘t Ven
  • Groningen, Paddepoel / Selwerd
  • Nijmegen, Dukenburg
  • Rotterdam, Pendrecht
  • Tilburg, Quirijnstok
  • Utrecht, Overvecht Noord

Vervallen aansluitplicht gas

Per 1 juli 2018 is de gasaansluitplicht voor nieuwbouw geschrapt. Dit komt in de praktijk min of meer neer op een verbod op gas. Echter zijn er uitzonderingsmogelijkheden. Wanneer een gemeente een besluit dient dit gemeld te worden bij de ACM. De ACM houdt een register bij en netbeheerders kunnen dit raadplegen om snel te kunnen bepalen of zij een gasaansluiting mogen realiseren op een bepaalde locatie. Het vervallen  van de aansluitplicht en het registratieproces wordt geregeld in de Wet voortgang energietransitie.