Afrekening EnergieFlex na faillisement

Het faillissement van EnergieFlex medio oktober is mogelijk ongunstig. Klanten ontvangen nog een eindafrekening en die kan nadelig zijn. In de situatie dat klanten meer aan voorschot hebben betaald dan daadwerkelijk verbruikt, en dus geld terug moet ontvangen, staan niet als eerste in de rij als schuldeiser.

Schuldeisers bij faillissement

De wet stelt dat schuldeisers in verschillende gradaties worden afgehandeld. Op de eerste plaats boedelvorderingen, bijvoorbeeld de kosten van de curator. Op de tweede plaats de preferente schuldeisers zoals medewerkers die loon tegoed hebben, maar ook de Belastingdienst. Op de laatste plaats concurrente vorderingen. In laatstgenoemde categorie vallen ook de klanten die tot eind oktober energie geleverd kregen door EnergieFlex.

Klanten die geld tegoed hebben dienen een apart dit te melden aan de curator. Het gaat hierbij om klanten die een maandelijks een hoger voorschot hebben betaald dan daadwerkelijk verbruikt. Ook klanten met ‘recht’ op een welkomstpremie dienen zich te melden. Voor klanten die meer hebben verbruikt dan waarvoor betaald, volgt een eindafrekening die betaald dient te worden.

Oorzaak faillissement EnergieFlex

De financiële positie van EnergieFlex bleek in september te verslechteren en op 22 oktober spraak de rechter het faillissement uit. Oorzaak van de ondergang van EnergieFlex was gelegen in:

  1. De stijgende prijzen voor de inkoop van energie op de groothandelsmarkt. EnergieFlex kon deze stijging niet geheel doorbereken aan haar klanten.
  2. Concurrentie op de energiemarkt door scherpe tarieven en welkomstpremies. Het bleek voor EnergieFlex te duur om klanten te werven en te behouden.

Eindafrekening, afhandeling

Uiterlijk rond 1 februari 2019 wordt er door EnergieFlex/curator een eindafrekening gemaakt. In geval van een vordering op EnergieFlex dient dit kenbaar te worden gemaakt aan de curator Wijn & Stael. Dit kan via flexenergie@wijnenstael.nl. Voor meer informatie biedt de website van EnergieFlex houvast.