Algemene leveringsvoorwaarden

De Algemene leveringsvoorwaarden behoren bij het energiecontract. Hierin staan de voorwaarden beschreven waar een energieleverancier zich aan moet houden bij de levering van energie. Algemene voorwaarden zijn van oudsher vooral een juridisch document. Energieleveranciers, verenigd in Energie-Nederland, heeft samen de SER, Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis nieuwe voorwaarden opgesteld in begrijpelijke taal. De nieuwe Algemene voorwaarden sluiten aan op nieuwe regelgeving, zoals de Richtlijn Consumentenrechten. De nieuwe Algemene voorwaarden zijn van kracht per 1 april 2017.

Inhoud Algemene voorwaarden

De voorwaarden beschrijven de afspraken die tussen de partijen gemaakt worden. Het beschrijf de rechten en plichten behorend bij de levering van energie door de energieleverancier. Het beschrijft de rechten en plichten van de afnemer van energie.

In de voorwaarden wordt onder andere beschreven.

  • De informatieverstrekking van persoonsgegevens voor het opstellen van een overeenkomst.
  • De wettelijke bedenktijd van 14 kalenderdagen om de overeenkomst na bevestiging alsnog ongedaan te maken.
  • De startlevering van energie op het betreffende aansluitadres en de stappen die de energieleverancier onderneemt om dit te bewerkstelligen. Onder andere de beĆ«indiging van het oude energiecontract.
  • Betalingsvoorwaarden en de consequenties bij het niet betalen van de energierekening. Onder andere beĆ«indiging van energielevering of het stellen van zekerheden zoals een waarborgsom.

Geldigheid voorwaarden

De Algemene voorwaarden worden als geldig beschouwd wanneer:

  • De energieleverancier een aanbieding doet voor de levering van elektriciteit en/of gas.
  • De vraag vanuit de afnemer om elektriciteit en/of gas te leveren.
  • Tussen beide partijen een overeenkomst is aangegaan.

Aanvullend op de voorwaarden gelden de Kwaliteitscriteria.