Alternatieven cv-ketel: is de warmtepomp in opmars?

Natuur & Milieu, Stedin en Alliander hebben een onderzoek uitgevoerd naar de verkoopcijfers van verschillende technologieën welke als alternatief voor de traditionele hr-ketel. In het onderzoek is tevens gekeken naar de populariteit van elektrisch koken.

De opvallendste conclusie is dat het aantal verkochte hr-ketels stijgt en de verkoop van warmtepompen lijkt af te vlakken. Op het vlak van elektrisch koken is te zien dat sinds 2016 meer inbouwkookplaten op elektriciteit worden verkocht dan op gas.

HR-ketel blijft populair

Uit het onderzoek Gasmonitor 2018 blijkt nog steeds de populariteit van de traditionele hr-ketel. Ruim 425.000 hr-ketels werden verkocht in 2017. Dit ten opzichte van ruim 84.000 verkochte warmtepompen.

Op zich is de populariteit van de hr-ketel niet vreemd want ruim 6 miljoen woningen hebben een cv-ketel. Met een levensduur van ongeveer 15 jaar moeten ieder jaar een paar honderdduizend worden vervangen.

Vervanging van de ketel door een warmtepomp vraagt om aanpassing van het warmteafgiftesysteem. Warmtepompen maken gebruik van een lage temperatuurafgiftesysteem. Aanpassing is zelden mogelijk zonder een verbouwing van enkele tienduizenden euro’s.

Verkoopcijfers zeggen in het kader van de energietransitie in de gebouwde omgeving niet veel. Het aantal verkochte benzine-auto’s is nog altijd meer dan het aantal verkochte elektrische auto’s, maar de opmars van elektrisch rijden is spectaculair. Voor warmtepompen geldt een gelijke trend.

Statistieken van het CBS laten zien dat in 2017 5,1% van de gebouwvoorraad gebruikmaken van een warmtepomp voor de warmtevoorziening, tegen 1,9% in 2012. In de woningbouw zijn de getallen 2,9% respectievelijk 1,2%. Kortom ruim in verdubbeling.