Amsterdam kiest voor groene stroom van Greenchoice

De gemeente Amsterdam heeft een groene stroom contract afgesloten met energieleverancier Greenchoice. Het contract dat start per 1 januari 2019 is voor een periode van 15 jaar. Greenchoice levert dan 100% groene stroom uit Nederland bestaande uit een mix van wind-, zonne- en bio-energie. De afspraak is dat binnen 7 jaar alle elektriciteit wordt opgewerkt met nieuw te bouwen windmolens.

Investering in energietransitie

Om Amsterdam te voorzien van 100% windenergie, moeten er 20 tot 65 windmolens worden bijgebouwd. Greenchoice geeft te kennen dat zij al contracten (PPA Power Purchasing Agreements) heeft afgesloten met windparken die de komende jaren ontwikkeld gaan worden. Door de harde eis op te nemen in het aanbestedingstraject wil de gemeente Amsterdam een bijdrage leveren aan de energietransitie.

Daarnaast is afgesproken dat Greenchoice en de gemeente elke vijf jaar samen een project opzetten rond het opwekken, besparen of opslaan van energie. Bijvoorbeeld het opzetten van energiecoƶperaties in combinatie met de postcoderoos-regeling, zodat bewoners kunnen investeren in zonne-energie op daken van gebouwen waaronder van de gemeenten.

Stroomcontract Amsterdam

De gemeente Amsterdam stapt per 1 januari over van de fossiele energiereus E.ON naar de duurzame energieleverancier Greenchoice. Vanaf dat moment krijgt de gemeente volledig groene stroom. Daarnaast vallen de gerelateerde instanties, als de brandweer Amsterdam-Amstelland, het Afval Energie Bedrijf, het Stedelijk Museum, de Openbare Bibliotheek Amsterdam en de Nationale Opera en Ballet, ook onder het contract. Gezamenlijk verbruiken deze partijen zo’n 122 gigawattuur (GWh) aan elektriciteit. Dat verbruik is te vergelijken met een stroomverbruik van 36.000 huishoudens.

Aanbestedingstraject

De uiteindelijke keuze voor Greenchoice is gebaseerd op een aanbestedingstraject van de gemeente Amsterdam. Dit is een proces waarin op basis van diverse criteria tot een keuze wordt gekomen. Aanbestedingen zijn gebruikelijk wanneer het gaat om grote energiecontracten. Bovendien is het een trend dat gemeenten kiezen voor duurzame elektriciteit. Zo sloot de gemeente Den-Haag eerder dit jaar een contract met de leveranciers Eneco en om.