Amsterdamse trams en metro’s rijden op stroom van Nuon/Vattenfall

Het GVB kiest voor Nuon/Vattenfall om de komende 10 jaar de Amsterdamse trams en metro’s te laten rijden. Het energiebedrijf won de tender die het GVB in mei uitschreef voor 100% duurzame elektriciteit uit Nederland. Windmolens van het park Sluferdam voorzien in de levering.

Duurzaam contract

Het GVB heeft met Nuon/Vattenfall een contract afgesloten voor de periode 1 januari 2019 tot en 31 december 2028. In 2019 wordt voorzien in de levering van 166 GWh aan elektriciteit. Door de uitbreiding van het metronetwerk met de Noord/Zuidlijn en de inzet van elektrisch busvervoer stijgt het elektriciteitsvolume tot 190 GWh in 2022. Daarna blijft dit volume tot 2028 gelijk.

Tender GVB

In de tender van het GVB was een duidelijke eis dat de leverancier die het contract wordt gegund, moet zorgen dat de hoeveelheid te leveren groene stroom stapsgewijs wordt opgewekt uit duurzame energiebronnen die na 2018 worden gerealiseerd. De realisatie van deze additionele (opwek)capaciteit dient in 2023 op 40% te liggen. De overige 60% moet worden afgedekt door Garanties van Oorsprong met Nederlandse herkomst, uitgezonderd bijstook van biomassa in kolencentrales. In 2027 dient de volledige vraag van 190 GWh afgedekt te zijn met GvO’s van de additionele opwekcapaciteit.

Levering door Nuon/Vattenfall

Nuon dat op korte termijn de naam van moederbedrijf Vattenfall gaat dragen, heeft toegezegd dat de elektriciteit afkomstig is uit installaties die na 2018 in bedrijf worden gesteld. Het in aanbouw zijnde windpark Sluferdam gaat een groot deel van de elektriciteit leveren. Met het oog op de stijging van de elektriciteitsvraag van het GVB voorziet Nuon/Vattenfall in de inzet van andere installaties. Het bedrijf heeft een aantal vergunningen voor de ontwikkeling van wind op land. Deze turbines kunnen dan worden ingezet voor de levering aan het GVB. Het GVB en Nuon kijken bovendien naar verduurzaming van de gebouwen van het gemeentelijk vervoersbedrijf.