Atoomstroom

Atoomstroom was een energieleverancier die zich 100% toelegde op de verkoop van elektriciteit opgewekt uit kernenergie. Het bedrijf dat startte in oktober 2008 promote kernenergie als CO2-vrije productiewijze van elektriciteit. Het bedrijf stopte per 12 mei 2016 als gevolg van het negatieve imago rondom kernenergie. Klanten van Atoomstroom zijn toen overgegaan naar het zusterbedrijf Budget Energie.

Kernenergie als oplossing?

Het bedrijf Atoomstroom richtte zich 100% op de levering van elektriciteit opgewekt door kerncentrales. Met het bedrijf wilde oprichter Sjef Peeraer kernenergie promoten. “Als het CO2 probleem zo groot is, dan mag kernenergie als onderdeel van de oplossing niet ontbreken”, zo vond Peeraer toen hij Atoomstroom startte.

Onderdeel Nuts Groep

Atoomstroom maakte onderdeel uit van Nuts Groep dat eind 2011 werd opgericht. Het bedrijf Atoomstroom werd omgevormd tot dienstverlener binnen de energiesector en kreeg de naam Nuts Services. Met Nut Services werd een organisatie neergezet die zich richtte op de operationele activiteiten rondom energielevering: inkoop van energie, verkoop, administratie en klantenservice. Achterliggende gedachte van Nuts Services was dat nieuwe (niche) leveranciers gebruik konden maken van de leveranciersvergunningen van Nut Services. Hiermee energie te gaan leveren, zonder zelf een eigen organisatie op te hoeven zetten voor verkoop, administratie en klantenservice. In de nieuwe organisatiestructuur werd Atoomstroom een merk. Tevens werd in deze periode het energielabel Budget Energie opgericht.

Sponsoring dames rugby

Atoomstroom was sinds 2011 de trotse hoofdsponsor van het Olympisch Dames Rugby Team. Sjef Peeraer over deze sponsoring: “Wij ondersteunen graag de ambities van een groep gedreven rugbyspeelsters en coach. Rugby wordt wel gezien als een bijzonder gevaarlijke sport, zeker voor dames. De realiteit is anders en daar zien wij een parallel met Atoomstroom. Ook daar bestaan allerlei vooroordelen tegen.”

Opheffing Atoomstroom

In de hoogtij dagen leverde het bedrijf aan meer dan 10.000 bedrijven en particulieren gas en stroom, opgewerkt door kerncentrales. Het bedrijf groeide gestaag en op 11 maart 2011 kwam daar een einde aan. De kernramp in het Japanse Fukishima vond plaats. Deze ramp bleek nadelig voor het wereldwijd beter wordende imago van kernenergie. Ook de Atomausstieg in Duitsland, uitfasering van kernenergie, versterkte het negatieve imago rondom kerncentrales voor opwekking van elektriciteit. Het merk ging nog 5 jaar door en uiteindelijk werd besloten om de activiteiten te beëindigen. De beperkte klantengroep van Atoomstroom werd per 12 mei 2016 overgedaan naar Budget Energie.

Herstart Atoomstroom?

Ondanks dat het bedrijf haar activiteiten heeft beëindigd, was de missie wel duidelijk. Het wereldwijde energieverbruik is stijgende, maar duurzame energiebronnen zijn niet toereikend voor onze energiebehoefte. Met kernenergie kies je dan ook klimaat- en toekomstbewust. In het IPCC rapport van 2018 wordt wederom gewaarschuwd voor de opwarming van de aarde en de scenario’s om de ergste effecten te voorkomen. In de vier scenario’s groeit het gebruik van kernenergie stek om te voldoen aan de elektriciteitsvraag. Wordt Atoomstroom weer nieuw leven in geblazen?