Autoriteit Consument & Markt (ACM)

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) is een onafhankelijke toezichthouder die opkomt voor de belangen van consumenten en bedrijven. De ACM houdt toezicht op de mededeling, een aantal specifieke sectoren waaronder energie en telecommunicatie, en het consumentenrecht. Met als doel een gelijk speelveld voor bedrijven die zich houden aan de regels, en goed geïnformeerde consumenten die opkomen voor hun rechten.

ACM en energie

Met de verduurzaming van de energievoorziening begeeft de energiemarkt zich in een transitie. Duurzame energiebronnen zoals win en zon krijgen en groter aandeel in de opwekkingscapaciteit en nieuwe producten en diensten ontstaan voor energielevering. Tegelijkertijd moet iedereen kunnen rekenen op de levering van energie welke betaalbaar blijf, ook wanneer het niet waait of de zon niet schijnt.

De ACM houdt toezicht op:

  • Netbeheerders
  • Energieleveranciers
  • Regelgeving in de energiemarkt

Netbeheerders investeren de komende jaren in hun netten om deze geschikt te maken voor duurzame energie en flexibel energiegebruik. Deze investeringen worden betaald via de transporttarieven. De ACM stelt de maximale tarieven vast die netbeheerders mogen berekenen voor het gebruik van het elektrictiteis- en gasnetwerk.

De ACM verstrekt een leveringsvergunning aan leveranciers die energie leveren aan kleinverbruikers. De vergunning wordt verleend aan leveranciers die instaan voor een betrouwbare levering tegen redelijke tarieven en voorwaarden. Middels de informatieplicht dienen leveranciers blijk te geven van de kwaliteit van de dienstverlening. Tevens is het stroometiket als verplichting opgenomen om de herkomst en milieukwaliteit van elektriciteit kenbaar te maken richting de klant.

De werking van de energiemarkt wordt via de energiecodes verder verankerd. Iedereen die gebruikmaakt van gaspijpleidingen en stroomkabels heeft te maken met de codes. De codes gelden voor netbeheerders, energieleveranciers, meetbedrijven en zelfs bedrijven met een aansluiting. De codes zijn onder te verdelen in: 1) tarievencodes, 2) technische codes en 3) de informatiecode.

ACM en taken

De ACM stelt regels op voor de markten voor energie, telecommunicatie, vervoer en post. Dit doet de ACM omdat concurrentie in deze sectoren niet vanzelfsprekend is. Fusies en overnames kunnen mogelijk gevolgen hebben voor de concurrentie. Bedrijven dienen fusies te melden voor onderzoek door de ACM. De regels stellen de ACM instaat om de betaalbaarheid, kwaliteit en beschikbaarheid van producten en diensten verder te kunnen garanderen.

Consumenten kunnen bij de ACM gratis informatie en advies krijgen. Hiertoe geeft ConsuWijzer praktisch advies over de rechten van een consument.

Ontstaan ACM

De ACM is op 1 april 2013 ontstaan uit de fusie van de Consumentenautoriteit, de Nederlandse Mededelingsautoriteit (NMa) en de Onafhankelijke Post en Telecom Autoriteit (OPTA).