Batterijen, blockchain en Vandebron

Vandebron en TenneT starten een proefproject om batterijen in elektrische auto’s de gebruiken voor het balanceren van vraag en aanbod op de elektriciteitsmarkt. Met de transitie naar duurzame energiebronnen zoals wind en zon, is het voor de landelijk netbeheerder de opgave om het elektriciteitsnetwerk in evenwicht te houden. Het regelen van vraag en aanbod gebeurt nu vooral met op- en afschakelen van kolen- en gascentrales. Vandebron slaat met IBM een nieuwe weg in balanceren van het elektriciteitsnetwerk door gebruik te maken van batterijen uit elektrische auto’s en blockchaintechnologie.

Batterijen en blockchain

De markt voor flexibiliteit wordt tot nu toe vooral bediend door grotere marktpartijen. TenneT faciliteert deze markt en is verantwoordelijk om deze markt toegankelijk te maken voor kleine gedecentraliseerde flexibiliteit. In de blockchain pilot levert Vandebron het vermogen voor flexibiliteit welke afkomstig uit het opladen van haar EV klanten. Dit gebeurt door, gedurende de laadsessie, op verzoek van TenneT te starten of stoppen met laden. Vandebron gebruikt een algoritme dat de laadsessies om een intelligente manier regelt. Deze nieuwe dienst naar haar klanten doet geen concessies aan het gebruik van de elektrische auto, maar levert wel een vergoeding op.

TenneT zet voor deze pilot met Vandebron de blockchain in. IBM faciliteert de technologie waarbij de blockchain dient als ‘registratiemiddel’ van energiestromen en financiĆ«le afhandeling. TenneT weet zich verzekerd van het aanbod en inzicht in geactiveerde decentrale flexibiliteit door de blockchain te gebruiken. Energiegebruikers worden geholpen door de technologie om hun flexibiliteit aan de markt ter beschikking te stellen.