Bedrijfsleven wil makkelijker investeren in duurzame energie

Het Europese bedrijfsleven wil makkelijker directe leveringscontracten af kunnen sluiten voor duurzame energie. Het is daarom van belang dat de zogeheten Power Purchase Agreements (PPA’s) binnen Europa uniform wordt geregeld.

Power Purchase Agreements

Met directe leveringscontracten, Power Purchase Agreements, worden afspraken gemaakt tussen de afnemer en producent van duurzaam opgewekte elektriciteit.

Voor de afnemer biedt een PPA de mogelijkheid om de inkoopprijzen voor elektriciteit langdurig vast te leggen en dat geeft zekerheid. Bovendien passen PPA’s ook in de duurzaamheidsdoelen die bedrijven stellen. PPA’s leggen een directe koppeling met de windparken en zonneweides. De producten hebben als voordeel dat gegarandeerde volumes worden afgenomen tegen afgesproken prijzen. Voor investeerders geeft dit zekerheid.

Het afsluiten van PPA’s is een proces dat niet overal in Europa gelijk is. Dit vormt een belemmering voor het realiseren van de duurzaamheidsdoelen binnen Europa. Nationale regelgeving verschilt dermate binnen Europa dat harmonisatie van regelgeving de belemmeringen weg kan nemen.

Grootverbruikers en PPA’s

PPA’s zijn aantrekkelijk voor grootverbruikers van elektriciteit. Prominente bedrijven die gebruikmaken van PPA’s zijn onder andere Google en Facebook. In Nederland maken Akzo Nobel, DSM, Google en Philips gebruik van een PPA met het Zeeuwse windpark Krammer. Deze bedrijven nemen vanaf de oplevering in 2019 bijna alle elektriciteit af. Het gaat hierbij om ruim 350 GWh per jaar. (95% van de opgewekte elektriciteit door het windpark)