Biogas van Greenchoice

De toename van elektriciteit opgewekt door wind en zon vraagt om de inzet van flexibele middelen. Te denken valt aan sturing van vraag naar elektriciteit en opslag in batterijen. Hedendaags worden pieken en dalen opgevangen door de inzet van fossiele energiebronnen. Gas- en kolencentrales vangen de pieken en dalen op. Onlangs hebben Greenchoice en Peeeks aangekondigd om te experimenteren met flexibiliteit door gebruik van biogasinstallaties.

Bioflex

De pilot wordt uitgevoerd onder de naam Bioflex en is een van de vier testprojecten waarmee TenneT zoekt naar nieuwe manieren om het elektriciteitsnetwerk te balanceren. Bioflex biedt de boeren en veehouders een stabielere en betere omzet aldus Greenchoice. Met de technologie van Peeeks worden Greenchoice haar windparken afgestemd op de biogasinstallaties. Hiermee kan beter worden ingespeeld op vraag- en aanbod van elektriciteit.

Peeeks

Peeeks is een technologieprovider die slim gebruik maakt van data. Met deze data wordt besloten om  apparaten aan en uit te zetten. Peeeks levert een vraaggestuurde oplossing (demand response) om mede te zorgen voor flexibiliteit in de elektriciteitsmarkt. Peeeks is een start-up uit Delft en Eneco heeft een belang genomen in deze veelbelovende start-up.