Biomassa afbouwen als energiebron

Biomassa is omstreden als energiebron voor de opwekking van elektriciteit. De Tweede Kamer wil daarom af van de subsidies voor biomassacentrales welke elektriciteit opwekking door de verbranding van hout. In het kader van de nieuwe regeling zouden sommige biomassastromen wel in gezet kunnen worden voor de opwekking van energie.

Biomassa als grondstof

In navolging op de discussie in de Tweede Kamer komt de Sociaal-Economische Raad (SER) met een conceptadvies over de rol van biomassa in de samenleving. De SER stelt voor om de subsidies voor biomassa als energiebron zo snel mogelijk af te bouwen. De SER stelt dat biomassa in de toekomst vooral nodig is in de chemie en als grondstof voor materialen. Bovendien dient het advies van de SER een einde te maken over de discussie rondom biomassa. In dat kader wordt voortaan gesproken over biogrondstoffen, omdat dat de lading beter dekt. Er zijn namelijk volgens de SER veel toepassingsmogelijkheden buiten opwekking van energie die nuttig en nodig zijn.

Uitstel biomassacentrale Vattenfall

De toenemende discussie rondom biomassa is voor Vattenfall aanleiding om de plannen voor de komst van de grootste biomassacentrale van Nederland uit te stellen. Hervatting van de plannen is pas mogelijk wanneer de overheid met een duidelijk kader komt over de rol van biomassa voor het realiseren van de klimaatdoelstellingen. Met de uitkomsten van duurzaamheidskader gaat Vattenfall opnieuw om de tafel, voordat een definitief besluit wordt genomen over de bouw van de biomassacentrale.