Biomassa

Biomassa is een natuurlijke energiebron, welke bestaat uit plantaardig en dierlijk materiaal zoals hout en mest. Door vergisting, verbranding of vergassing wordt biomassa omgezet in een andere vorm van energie. Bijvoorbeeld elektriciteit, warmte en vloeibare en gasvormige brandstoffen. Energie afkomstig uit biomassa wordt ook wel aangeduid als bio-energie.

Bronnen van biomassa

Bronnen van biomassa zijn onder te verdelen in twee stromen.

  1. Biomassa afkomstig uit afval, zoals snoeiafval, rest- en afvalhout uit de industrie, gft, rioolslib, oud papier, agrarisch restafval.
  2. Biomassa speciaal geteeld voor het gebruik als energiebron. Plamolie en jatropha-olie afkomstig uit de zaden van de purgeernoot (Jatropha curcas).

Duurzaamheid van biomassa

Biomassa wordt als klimaatneutraal beschouwd omdat bij de verbranding de CO2 die vrijkomt niet leidt tot een toename van CO2 in de atmosfeer. De CO2 die vrij is gekomen wordt weer opgenomen in de koolstofcyclus van planten. Om die reden mag biomassa als groene energie worden gezien.

Tegenstanders van biomassa benoemen bijvoorbeeld het gebruik van palmolie niet duurzaam als daarvoor tropisch regenwoud wordt gekapt. Ook leidt het verbanden van biomassastromen tot de uitstoot van schadelijke stoffen zoals zwavel- en stikstofdioxide en fijnstof.