HR-ketels blijven populair

In 2019 zijn 450.000 hr-ketels verkocht, bijna 5% meer dan in 2018. Dit blijkt uit de Gasmonitor 2020 uitgevoerd door Natuur & Milieu. Om de klimaatdoelstellingen te halen dienen alternatieven voor de hr-ketel aantrekkelijker te worden. Gasmonitor 2020 In de Gasmonitor wordt onderzocht welke warmtetechnieken worden aangeschaft. Bijvoorbeeld hr-ketels, warmtepompen, zonneboilers, biomassaketels, pelletkachels of combinaties … Lees meer

Verduurzamen eigen woning: onrendabel

Het verduurzamen van de eigen woning is financieel onaantrekelijk bij de huidige investeringslasten en regelingen. Dat blijkt uit het rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving dat de woonlastenneutraliteit heeft onderzocht. Het onderzoek vergelijkt de huidige energierekening van verschillende huishoudens met de energierekening na verduurzaming vermeerderd met de investeringslasten. Energieneutraal 2050 In het Klimaatakkoord staat … Lees meer

Meer dan de helft van Nederlandse huishoudens neemt groene stroom af

Ruim 50% van de Nederlandse huishoudens krijgt groene stroom geleverd van hun energieleverancier. Dit blijkt uit de cijfers van de Autoriteit Consument & Markt (ACM). De cijfers zijn afkomstig uit de jaarlijkse rapportage over het stroometiket. Hierin geven energieleveranciers informatie over de energiebronnen die groene stroom produceren alsook grijze stroomproductie. Stroometiket 2019 De ACM vraagt … Lees meer

Energie goedkoper; daling variabele tarieven

De variabele tarieven voor energie gaan vanaf 1 juli omlaag en huishoudens met een variabel contract voor onbepaalde tijd gaan daardoor minder betalen voor energie. Een gemiddeld huishouden bespaart straks ruim € 100 op jaarbasis. Dalende energietarieven De energietarieven voor vaste contracten waren in april al historisch laag als gevolg van een milde winter, lage … Lees meer

Biomassa afbouwen als energiebron

Biomassa is omstreden als energiebron voor de opwekking van elektriciteit. De Tweede Kamer wil daarom af van de subsidies voor biomassacentrales welke elektriciteit opwekking door de verbranding van hout. In het kader van de nieuwe regeling zouden sommige biomassastromen wel in gezet kunnen worden voor de opwekking van energie. Biomassa als grondstof In navolging op … Lees meer

Recordaantal overstappers van energieleveranciers

Ruim 1,7 miljoen huishoudens zijn overgestapt van energieleverancier in de periode april 2019 en april 2020. Dat is meer dan één op de vijf huishoudens. Nog nooit stapten zoveel consumenten in één jaar over. Prijs (74%) blijkt toch de belangrijkste reden, gevolgd door de keuze voor duurzame energie (21%) of een welkomstcadeau (17%). Dat blijkt … Lees meer