Correctiefactoren gas

Met de meterstanden van de gasmeter wordt het verbruik bepaald. Achteraf vindt een correctie plaatst door de energieleverancier omdat de eigenschappen van gas bepalend zijn voor de hoeveelheid geleverde energie.

Calorische waarde

De samenstelling van gas verschilt en daardoor verschilt ook de hoeveelheid energie in een kubieke meter aardgas. De calorische waarde wordt maandelijks vastgesteld door de netbeheerder.

Temperatuur

Afhankelijk van de aflevertemperatuur verschilt het volume van het geleverde gas. Indien geen elektronische correctie via de gasmeter, dan wordt door de energieleverancier een standaard factor gebruikt voor de temperatuurcorrectie. Grootverbruikers boven de 170.000 m3 zijn verplicht om een gasmeter met EVHI te gebruiken. Met het Elektronisch Volume Herleidings Instrument) wordt de correctie voor druk, temperatuur en compressibiliteit.

Hoogte

Het volume van het geleverde gas is druk afhankelijk en daarom is de hoogteligging van de gasmeter een invloedsfactor. Afhankelijk van de hoogte boven NAP vindt door de energieleverancier een correctie plaats.