Wat denkt de Nederlander bij wonen zonder aardgas?

De klimaatdoelstelling voor 2050 vraagt om vergaande maatregelen in onze energie-infrastructuur. De opwekking van elektriciteit door duurzame energiebronnen zoals windmolens en zonneparken is een van de onderdelen in de transitie naar een duurzame energie-infrastructuur. De grootste opgave ligt in de invulling van onze warmtebehoefte. Aardgas voorziet ruim 93% van de warmtebehoefte van woningen, kantoren en kassen. De overgang naar een aardgasloze samenleving is de opgave. Uit een onderzoek onder 1.000 bewoners blijkt dat 37% van de ondervraagde nog niet weet wat aardgasloos wonen is. 12% heeft er geen vertrouwen in en 17% is geheel tegen. De Nederlandse overheid dient bij te schakelen om duidelijk te maken hoe belangrijk de overgang naar een aardgasloze samenleving is.

Aardgasloze samenleving

Het onderzoek in opdracht van Feenstra laat zien dat Nederlanders de urgentie van aardgasloos wonen nog onvoldoende zien. 26% wil zo snel mogelijk overstappen naar oplossingen zoals warmtenetten, warmtepompen en biogas. Dat betekent een overstap binnen een tijdsbestek van 20 jaar. 17%  heeft helemaal geen haast, overstappen binnen 40 tot 50 jaar. 41% vindt dat overstappen moet wanneer het kan binnen een tijdsbestek van 30 tot 40 jaar. 4% verzet zich er tegen.

De overstap naar aardgasloos wonen levert een bijdrage aan de klimaatdoelen voor 2050. Het betekent een behoorlijke vermindering van de CO2 uitstoot, mits de omschakeling naar duurzaam opgewekte elektriciteit of warmtenetten. Als gevraagd wordt naar de gemiddelde uitstoot van een gemiddeld gezin, dan blijft het helaas abstract. De gemiddelde uitstoot ligt op 8.000 kilogram CO2. (68% van de respondenten had geen idee, slechts 9% benoemde de range van 5.000 tot 10.000 kilogram CO2)

Als gekeken wordt naar de financiële gevolgen van de overstap, dan is het niet echt duidelijk wat het betekent voor de energierekening. 28% verwacht een duurdere energierekening. 22% denkt goedkoper uit te zijn en 23% verwacht dat de energierekening gelijk blijft.

Wil je nu besparen op energiekosten, dan loont overstappen van energieleverancier.