Duurzaamheid energieleveranciers 2017

Het onderzoek naar de duurzaamheid van de Nederlandse energieleveranciers is afgerond. Jaarlijks onderzoeken de Consumentenbond, Greenpeace, Stichting Natuur & Milieu en WISE de duurzaamheid van de energieleveranciers op het vlak van duurzaamheid. Het betreft de energiebedrijven die leveren aan consumenten.

Vergeleken met voorgaande jaren zijn de 100% duurzame energieleveranciers onveranderd. Pure Energie scoort al 5 jaar op rij een 10 als het gaat om duurzaamheid. Ook Qurrent en Vandebron scoren als het gaat om duurzaamheid. Respectievelijk een 10 en een 9,6. De hekkensluiter op het vlak van duurzaamheid is E.ON met een 3,3.

Duurzaamheidsonderzoek

Het onderzoek van de 4 maatschappelijke organisaties richt zich op de duurzaamheid van de stroomleveranciers en de bedrijfsvoering van deze bedrijven. Het onderzoek heeft de bedrijven beoordeeld op de onderdelen: investeringen, productie, inkoop en levering. Deze onderdelen worden gecombineerd tot een eindcijfer.

Resultaten 2017

In vergelijking met 2016 presteren de energiebedrijven gemiddeld beter. Het gemiddelde eindcijfer steeg van 5,6 naar 6,2. Ook als rekening wordt gehouden met de bedrijfsgrootte, stijgt het gewogen gemiddelde: van 4,5 naar 5,1.

De bedrijven die hoger dan een 7 scoren zijn de Voorlopers als het gaat om de transitie naar duurzaamheid. Deze bedrijven kiezen bewust voor duurzaamheid. Pure Energie en Qurrent voeren de lijst aan.

De Volgers scoren tussen de 5 en de 7. Deze bedrijven leveren nauwelijks een bijdrage omdat zij stroom inkopen op de groothandelsmarkten en vervolgens de stroom verduurzamen met certificaten. Oxxio, Budget Energie en Essent vallen in deze categorie.

Bedrijven met een rapportcijfer van 5 of lager zijn Vervuilers. Deze bedrijven leveren stroom die opgewekt is met kolen- en kerncentrales. E.ON valt onder de Vervuilers en is met een 3,3 de hekkensluiter van het duurzaamheidsonderzoek.

Afsplitsing vervuilende activiteiten

De stroomproductie van energieleveranciers is gemiddeld schoner geworden. De grote energiebedrijven RWE en E.ON hebben de fossiele activiteiten ondergebracht in aparte ondernemingen. En Vattenfall heeft de Duitse bruinkoolactiviteiten verkocht.

De splitsing van RWE heeft voor Essent duidelijk effect op de positie in de ranglijst. De afsplitsing van RWE en de focus van het moederbedrijf innogy laten zien dat ook grootte spelers bezig zijn met de energietransitie. Decentraal, duurzaam en digitaal vormen de peilers van het nieuwe energiesysteem.

Groene stroom huishoudens

De onderzoekers concluderen dat de energieleveranciers gevoelig zijn voor de wensen van de consument omdat veel leveranciers stappen hebben gezet voor de ‘standaard’ levering van groene stroom. De levering gebeurt vaak door het gebruik van certificaten. Werd voorheen certificaten uit Noorse waterkracht gebruikt, tegenwoordig is een verschuiving gaande naar wind en zon. Een toenemend aantal energieleveranciers koopt groene stroom direct bij Nederlandse producenten. Vandebron is aanjager van deze omwenteling naar groene stroom opgewekt in Nederland.

Kiezen voor groene stroom?

De keuze voor groene stroom is een individuele keuze. Met de energievergelijker vind je eenvoudig de groene stroomleverancier van jouw keuze. Vergelijk en stap over, jouw keuze maakt mede het verschil.