Duurzaamheid energieleveranciers 2018

De verduurzaming van het energieaanbod gaat langzaam. Dat is de conclusie uit het jaarlijkse onderzoek naar de duurzaamheid van stroomleveranciers. De verduurzaming van het stroomaanbod in de consumentenmarkt is een ontwikkeling die is in gezet. Voor de zakelijke markt blijk dat de levering van groene stroom ver achterblijft. Zakelijke afnemers krijgen nog volop grijze stroom geleverd.

Onderzoek duurzaamheid

De maatschappelijke organisaties WISE, Greenpeace, Natuur & Milieu en de Consumentenbond doen jaarlijks onderzoek naar de duurzaamheid van de Nederlandse energieleveranciers. Op het vlak van duurzaamheid wordt in het onderzoek gekeken naar de investeringen, inkoop en levering van de stroomleveranciers. Dit jaar biedt het onderzoek een ranking voor zowel de consumentenmarkt als de zakelijke markt.

Over 2017 is 10% meer elektriciteit opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen. Zowel productie uit wind als uit zon is toegenomen. Het aandeel duurzaam opgewekte elektriciteit is gestegen van 12,5% in 2016 naar 13,9% in 2017. Het totaal aandeel duurzame energie, waarin naast elektriciteit ook energie voor warmte en transport is meegenomen, is in 2017 uitgekomen op 6,6% van het totale energieverbruik. Verder blijkt dat de brandstofmix voor de productie van elektriciteit aanzienlijk afwijkt van de stroom die gebruikers uiteindelijk geleverd krijgen (leveringsmix). Het aandeel geleverde groene stroom bedraagt 45% van het totaal. Dat is ruim 3 keer zoveel als daadwerkelijk aan groene stroom wordt opgewekt. Het grote verschil valt te verklaren uit de import van groene stroomcertificaten uit het buitenland.

Duurzaamheid misleidend?

Duurzaamheid is een thema dat zich over grenzen afspeelt. Wereldwijd maar ook in Nederland. Het onderzoek legt het volgende bloot. Consumenten krijgen tegenwoordig veelal standaard groene stroom en CO2 gecompenseerd gas geleverd. Ruim 60% van de particuliere stroomafnemers heeft een contract voor groene stroom.

Zakelijk leveren sommige van diezelfde ‘groene’ energieleveranciers gewoon grijze stroom. Dit geeft een misleidend beeld omdat consumenten verleid worden voor groene stroom. Denk aan de reclamespotjes met aandacht voor de natuur, groene weiland, zonnepanelen en windmolens.

Duurzaamheid consumentenmarkt

Voor de consumentenmarkt blijkt dat het gemiddelde cijfer voor duurzaamheid een 6,3 bedraagt. Dat is hetzelfde cijfer als vorig jaar. Wel is er een verschuiving te zien van de twee grote energieleveranciers Essent en Nuon. Beide zijn gestegen op de ranking en daarmee is het energieaanbod voor consumenten iets groener geworden. Oorzaak voor de stijging is gelegen in de investeringen die de moederbedrijven van Essent en Nuon hebben gedaan in duurzame energieopwekking, respectievelijk innogy en Vattenvall.

Top 5 meest duurzame stroomleveranciers consumenten 2018/2019

  1. Pure Energie, Qurrent, om | nieuwe energie, Energie VanOns, Vrijopnaam, easyEnergy
  2. Powerpeers
  3. Vandebron
  4. Greenchoice
  5. Huismerk Energie

Overstappen naar een 100% duurzame energieleverancier?

Overstappen naar een duurzame energieaanbieder? De energievergelijker maakt het jouw gemakkelijk om te vergelijken tussen de duurzame aanbieders die groene stroom en CO2 gecompenseerd gas leveren.

Duurzaamheid zakelijke markt

Voor de zakelijke markt ligt het gemiddelde cijfer voor duurzaamheid op 4,6.

Meest duurzame stroomleveranciers zakelijk 2018/2019

  1. Pure Energie
  2. De Groene Stoomfabriek
  3. Greenchoice
  4. Qwint