EAN-code

De EAN-code van een aansluiting is een unieke code waarmee de elektriciteits- of gasaansluiting kan worden aangeduid.

European Article Number

De EAN-code wordt door de netbeheerder bepaald. EAN staat voor European Article Number en voor aansluitingen is dit een 18-cijferige code. Voor Nederland begint de code met 87 gevolgd door 16 cijfers. De EAN wordt weergegeven op de energierekening en is via www.eancodeboek.nl op te vragen.

EAN-code aansluiting

Via de EAN is de aansluiting uniek te herkennen en kunnen marktpartijen gebruik maken van de juiste informatie die bij deze aansluiting behoort. Onder andere de energieleverancier, het type meter en de categorie klein- of grootverbruik.

EAN-code martkpartijen

De marktpartijen in de energiesector hebben een 13-cijferige EAN-code. Verschillende codes worden gebruikt om de marktpartijen aan te duiden waarbij in sommige gevallen ook een onderscheid wordt gemaakt door voor levering van gas of elektriciteit. Voorbeelden van EAN-codes.

  • De energieleverancier Eneco gebruikt de EANs 8717185030013 en 8714252007107 voor de levering aan consumenten.
  • De energieleverancier Essent hanteert de code 8714252007299 voor de levering aan consumenten.
  • De energieleverancier Nuon hanteert als code 8712423010383 voor de levering aan consumenten.
  • De netbeheerder Enexis gebruikt bijvoorbeeld de EAN-codes 8716879000004 en 8716885000005.
  • De netbeheerder Liander gebruikt bijvoorbeeld de codes 8716909000004 en 8716871000002.