Electriciteitsproductie stijgt naar 121 miljard kWh

De hoeveelheid geproduceerde elektriciteit in Nederland is in 2019 met 6% gestegen ten opzichte van 2018. De 121 miljard kWh is een record. Het verbruik in 2019 bleef nagenoeg gelijk. Dit blijkt uit cijfers van het CBS over productie, verbruik en invoer van elektriciteit.

Elektriciteisproductie uit aardgas grootste aandeel

Aardgas heeft een groter aandeel gekregen in de totale elektriciteitsproductie. De productie met aardgas steeg van bijna 58 miljard kWh in 2018 naar 71 miljard kWh in 2019. De verschuiving van productie met steenkool naar aardgas is het gevolg van zowel de lage aardgasprijs een hogere CO2-prijs. Laatstgenoemde is nadelig voor elektrictiteitsproductie met steenkool. De elektriciteitsopwekking uit steenkool daalde van ruim 27 miljard kWh in 2018 naar ruim 17 miljard kWh in 2019.

Elektriciteitsproductie uit duurzame energiebronnen

De totaal opgewekte elektriciteit uit duurzame energiebronnen is toegenomen van bijna 18 miljard kWh in 2018 naar bijna 22 miljard kWh in 2019. Hiermee was voor het eerst de hoeveelheid duurzaam opgewekte elektriciteit groter dan de hoeveelheid elektriciteit opgewekt uit steenkool.

Import en export van elektriciteit

De import van elektriciteit uit Duitsland daalde sterk in 2019 tot 12 miljard kWh. Daarentegen verzesvoudigde de export van elektriciteit naar Duitsland tot ruim 4 miljard kWh. Met België was de uitwisseling van elektriciteit omgekeerd aan Duitsland. De import vanuit België steeg tot 4,5 miljard kWh en de export naar België daalde tot 7 miljard kWh.