Elektriciteit

Elektriciteit is een vorm van energie waarbij een onderscheid is tussen statische elektrische ladingen en bewegende elektrische ladingen. De beweging van geladen deeltjes wekt elektriciteit op. Omdat sprake is van bewegende deeltjes wordt in de volksmond ook gesproken over stroom als het gaat over elektriciteit. Bekende natuurlijke vormen van elektriciteit zijn bliksem en een sidderaal.

Stroom

Door de verplaatsing van ladingsdragers wordt een elektrische stroom opgewekt. Het spanningsverschil uitgedrukt in Volt (V) zorgt voor de verplaatsing van de ladingdragers. De hoeveelheid lading die per seconden wordt verplaatst is een maat voor de stroomsterkte (I) uitgedrukt in Ampère. Veelal mensen spreken over stroom, als eigenlijk spanning wordt bedoeld. Veel voorkomende spanningen zijn: 1,5 Volt (batterij), 5 Volt (USB lader) en 230 Volt (netspanning).

Elektriciteitssysteem

Het systeem van alle onderling verbonden aansluitingen wordt de elektriciteitsvoorziening genoemd. De betreffende aansluitingen zijn bijvoorbeeld generatoren (elektriciteitscentrales of windmolens), transformatoren en afnemers. De verschillende componenten zijn verbonden via lijnen en kabels.

Elektriciteitsvoorziening

De elektriciteitsvoorziening omvat opwekking, transport en distributie van elektrische energie. Opwekking door kolen- en gascentrales of duurzaam door windmolens en zonneparken. De elektrische energie is een wisselspanning van 50 Hertz en wordt via het transformatoren tot hoogspanningsniveau omgezet. TenneT is verantwoordelijk voor het landelijk transport en gebruikt het hoogspanningsnet van 110.000 Volt (110 kV) of hoger. Andere spanningsniveaus zijn 380 kV, 220 kV en 150 kV. Transformatorstations verbinden het hoogspanningsnet met het distributienetwerk van de regionale netbeheerder. Vanuit het distributienet worden huishoudens en bedrijven aangesloten. Voordat de stroom uit het stopcontact komt, wordt de spanning teruggebracht tot 230 Volt.