Elektriciteitsprijzen stijgen flink

Door verschillende ontwikkelingen op de energiemarkt is elektriciteit duurder dan het in jaren is geweest. De prijzen op de groothandelsmarkt zijn gestegen door onder andere gas en kolen die gebruikt worden voor het opwekken van grijze stroom. Daarnaast zijn de CO2 rechten ook duurder geworden. Omdat de Nederlandse elektriciteitsmarkt een koppeling kent met Europese markten, is ook de sluiting van de kerncentrales in België nadelig. De verwachting is dat de stroomprijzen nog verder oplopen. Er zijn geen indicaties die wijzen op een prijsdaling op korte termijn.

Stroomprijs groothandelsmarkt

Op de energiemarkt komen vraag en aanbod naar elektriciteit en gas samen. Voor stroom zijn contracten voor de lange, middellange en korte termijn beschikbaar op de verschillende beurzen. Energiebedrijven, handelaren en multinationals handelen op deze beurzen. Op de Amsterdam Power Exchange (APX) worden de stroomprijzen (per uur) voor de volgende dag vastgesteld. Afhankelijk van vraag en aanbod, stijgen of dalen de prijzen.

Over de periode januari tot en met juli was de gemiddelde prijs van stroom € 48 per megawattuur (MWh). Augustus noteerde een prijs van € 58 per megawattuur. Ter vergelijking, augustus 2017 kende een prijs van € 33 per megawattuur. Handelaren verwachten voor de resterende maanden een verdere stijging tot boven de € 60 per megawattuur. Hiermee komt de gemiddelde prijs over 2018 waarschijnlijk boven de € 52 per MWh.

Duurste stroomjaar sinds jaren

Met de prijsontwikkelingen voor elektriciteit op de groothandelsmarkt dan zal 2018 het duurste jaar worden sinds 2012. En wanneer er verdere krapte ontstaat door bijvoorbeeld een koude winter dan kan 2018 makkelijk het duurste stroomjaar worden sinds 2007.

De signalen wijzen erop dat de prijzen ook in 2019 op zullen lopen aldus Tom den Heijer van Powerhouse, een onderdeel van Essent. Steenkool wordt duurder verhandeld en ook de CO2 prijzen liggen boven de € 20 per ton. Daarnaast ligt de gasprijs hoger vanwege het aanleggen van gasvoorraden voor komende winter. De gasopslagen zijn nog onvoldoende gevuld en dus wordt gas uit het netwerk ontrokken om deze op te slaan in de verschillende ondergrondse gasopslagen. Hierdoor is minder gas beschikbaar en stijgen ook de gasprijzen.

Het onderhoud aan de Belgische kerncentrales betekent (meer) import van stroom uit Nederland. Door de stijgende vraag, bij een gelijkblijvende productie, stijgen de prijzen op de groothandelsmarkt voor elektriciteit. De herstart van twee van de vier reactoren van de kerncentrale in Doel is uitgesteld, dat bleek vorige week vrijdag. In plaats van oktober wordt het december, melde Engie Electrabel. Ook reactor nummer 4 ligt tot medio december stil van onderzoek naar betonproblemen. Reactor 3 kreeg onlangs toestemming voor een herstart na problemen met het beton.

Ook de beschikbaarheid van Nederlandse centrales bleek in deze zomer geen garantie. Niet alleen viel de kerncentrale Borssele langdurig uit, ook een aantal kolencentrales werden onverwacht van het net gehaald, of de terugkeer op het net duurde langer.

Effect op de energierekening

Huishoudens zullen momenteel nog weinig merken van de stijging op de groothandelsmarkt omdat zij energie afnemen tegen vaste tarieven. Wanneer deze contracten aflopen, gaan deze over op variabele tarieven die hoger ligger. Naast deze hogere leveringstarieven is de energierekening opgebouwd uit een aantal andere onderdelen die ook stijgen: netbeheerkosten en overheidsheffingen zoals energiebelasting gas en de opslag duurzame energie (ODE).