Energiebesparing via slimme meter vaak nog niet benut

Slimme meters geven inzicht in het energieverbruik en huishoudens maken weinig gebruik van deze mogelijkheid. Uit onderzoek in opdracht van Netbeheer Nederland blijkt dat de zogenaamde P1-poort onbenut blijft voor het simpel monitoren van het energieverbruik.

P1-poort en energieverbruiksmanagers

De P1-poort is beschikbaar op alle slimme meters en iedereen kan data uit zijn/haar slimme meter halen door gebruik te maken van de uitleesmogelijkheden. Een simpel (telefoon)stekkertje en bijpassend apparaatje is voldoende om data zichtbaar te maken op een display of app. Middels de P1-poort heeft alleen de bewoner toegang tot de data; data is betrouwbaar en veilig.

Dat de P1-poort onvoldoende wordt gebruikt, wijten de onderzoekers aan de onbekendheid van consumenten met de technische mogelijkheden. Ook is het aanbod van uitleesapparaten nog beperkt.

De kosten van energieverbruiksmanagers zijn relatief laag en met de potentiële energiebesparing zijn de kosten makkelijk terug te verdienen. Consumenten willen best gebruik maken van de slimme meter om te besparen op hun energieverbruik, maar het dient wel gemakkelijk te zijn. Ontzorging door innovatieve systemen (domotica of energymanagementsystemen) zijn hiertoe een oplossing.

Besparingen

Het onderzoek heeft onderzocht wat de besparingen zijn door de inzicht in realtime energieverbruik. Enerzijds door interviews te houden met stakeholders. Anderzijds door het raadplegen van literatuur. Uit de interviews blijkt dat een besparing van 10,7% mogelijk is. Cijfers uit de literatuur variëren. Een besparing op elektriciteitsverbruik van 9% in de eerste drie jaar volgens een studie uit de UK. Een andere studie uit de UK laat een 5,4% elektriciteitsbesparing en 3,9% gasbesparing zien. De verschillen liggen in de verscheidenheid van onderzoeken. Wel valt op te merken dat de besparingen vooral aan het begin optreden als er sprake is van nieuwigheid van de energieverbruiksmanager.

Nu besparen? Vergelijk tussen de energieleveranciers en vind jouw beste deal!