EnergieFlex vraagt uitstel van betaling aan

Update 26 oktober: Energieflex is failliet verklaard. Innova Energie neemt de klanten van EnergieFlex over per 1 november.

De prepaid energieleverancier EnergieFlex en hoofdsponsor van van voetbalclub N.E.C. heeft uitstel van betaling aangevraagd. (Per 22-10-2018 is het faillissement uitgesproken) Het energiebedrijf was afgelopen jaren al menigmaal in het nieuws vanwege aanvaringen met de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Nu verkeerd het bedrijf financiële problemen en is een bewindvoerder aangesteld om om de balans op te maken. Dit is voor de ACM aanleiding om de vergunning in te trekken. Klanten blijven nog wel elektriciteit en gas krijgen.

Faillissement EnergieFlex

Na uitstel van betaling, heeft de rechtbank Midden-Nederland per 22 oktober 2018 Flexenergie B.V. (EnergieFlex) failliet verklaard. Eerder was nog sprake van het vinden van een goede oplossing voor het bedrijf en klanten door de bewindvoerder, bijvoorbeeld een doorstart of overname. Met het faillissement neemt de curator deze rol over. Wanneer geen oplossing wordt gevonden dan worden de klanten verdeeld over alle andere energieleveranciers.

EnergieFlex: prepaid energie

EnergieFlex is een leverancier die 4 jaar bestaat en zelf geen eigen productiemiddelen heeft voor de opwekking van elektriciteit. Het bedrijf koopt op de markt energie en verkoopt dit aan de consument. Met prepaid biedt het bedrijf een abonnement op energie met maandelijkse afrekening op daadwerkelijk verbruik. EnergieFlex promoot zichzelf met de slogan “100% sociaal groen”. Voor de de levering van groen stroom maakt het bedrijf gebruik van certificaten (Garanties van Oorsprong). En voor de levering van gas wordt gebruik gemaakt van CO2 compensatie om het verbruik te verduurzamen. Naar eigen zeggen was het bedrijf de eerste leverancier die CO2 compensatie toepaste door samenwerking met het FairClimateFund en Stichting Max Havelaar.

Klachten ACM

De toezichthouder ACM heeft in het verleden klachten gekregen over misstanden rondom de administratie. De eerste constateringen waren eind december 2016 en de ACM deelde een waarschuwing uit. EnergieFlex heeft toen de gelegenheid gekregen om te voldoen aan het voeren van een correcte administratie en facturatie. Nadien bleek dat de wijzigingen onvoldoende waren. Eind december 2017 bleken de achterstanden van dien orde dat de ACM een verordening uitsprak. EnergieFlex moest haar administratieve en interne controle in orde brengen om te blijven voldoen aan de vergunningsverplichtingen. Belangrijk onderdeel vormt onder andere het verschaffen van een duidelijke energiefactuur aan consumenten. De ACM was duidelijk, achterstanden in facturatie moesten worden weggewerkt en nieuwe gevallen van achterstranden mochten niet meer ontstaan. EnergieFlex besloot daarop gebruik te maken van de dienstverlener ServiceHouse om de administratie en backoffice uit te besteden. Hiermee werd de situatie rondom onduidelijke energierekening opgelost.

Intrekken vergunning

De Autoriteit Consument & Markt trekt de vergunning van EnergieFlex in omdat het bedrijf niet meer kan voldoen aan de verplichtingen uit de leveringsvergunning. Hiermee treedt voor klanten van EnergieFlex een regeling in werking die zorgt dat zij stroom en gas blijven ontvangen. De netbeheerders garanderen de levering van energie. In tussentijd kijkt de bewindvoerder van EnergieFlex of er een energieleverancier is die de klanten wil overnemen. Tijdens de overgangsperiode van maximaal 20 werkdagen geldt dat klanten van EnergieFlex zelf niet kunnen overstappen. Zodra klanten zijn overgedragen aan andere leverancier, worden zij op de hoogte gesteld en kunnen dan besluiten om te blijven of om alsnog over te stappen naar een andere leverancier. Vanaf 1 november kunnen klanten van EnergieFlex overstappen.