Energieleverancier en regio

De energieleveranciers hadden voor het het vrijkomen van de consumentenmarkt (per 1 juli 2004) een verzorgingsgebied dat was gebonden aan een regio. Tegenwoordig is overstappen naar elke energieleverancier mogelijk. De regio’s van de grote 4: Eneco, Essent, Nuon en DELTA. (EEND)

Eneco

Eneco met hoofdkantoor in Rotterdam is ontstaan uit de fusie van de regionale energiebedrijven.

 • Intergas via Dong Energy
 • GCN (Gasbedrijf Centraal Nederland)
 • GEB Rotterdam
 • GEB Den-Haag
 • GEB Dordrecht
 • GEB Utrecht
 • PUEM (Provinciale Utrechtse Elektriciteits Maatschappij)
 • EMH (Energiebedrijf Midden-Holland)
 • Weert
 • Amstelland
 • Vlaardingen/Maassluis
 • ERL (Energiebedrijf Rijswijk Leidschendam)
 • EZK (Energiebedrijf Zuid-Kennemerland)
 • GNOF (Gasbedrijf Noord-Oost Friesland)
 • GZO (Gasbedrijf Zeist en Omstreken)
 • GMK (Gasbedrijf Midden-Kennemerland)
 • Delfland
 • ONS (Openbaar Nutsbedrijf Schiedam)

GEB (Gemeentelijk Energie Bedrijf)

Essent

Essent met hoofdkantoor in Den-Bosch is ontstaan uit de fusie van de regionale energiebedrijven.

 • Westland
 • Maastricht
 • Heerlen
 • Limagas (Limburgse Maatschappij voor Gasdistributie)
 • Westergro
 • PLEM (Provinciale Limburgse Elektriciteits Maatschappij)
 • PNEM (Provinciale Noord-Brabantse Elektriciteits Maatschappij)
 • RNH (Regionaal Nutsbedrijf ‘s-Hertogenbosch)
 • GAZO (Gasbedrijf Zwolle en Omstreken)
 • Salland
 • Frigem
 • IJsselmij
 • EGD (Elektriciteitsbedrijf voor Groningen en Drenthe)
 • Haarlemmermeer via RWE Energy Nederland
 • Obragas via RWE Energy Nederland

Nuon

Nuon met hoofdkantoor in Amsterdam is ontstaan uit de fusie van de regionale energiebedrijven.

 • PEB Friesland
 • PGEM (Provinciale Gelderse Elektriciteits Maatschapij)
 • GAMOG (Gasmaatschapij Oost-Gelderland)
 • ZGN (Zuidgelderse Nutsbedrijven)
 • VNB (Veluwse Nutsbedrijven)
 • GKNH (Gasbedrijf Kop van Noord-Holland)
 • EZW (Energiebedrijf Zaanstreek-Waterland)
 • GEB Haarlem
 • REGEV (Regionaal Energiebedrijf Gooi en Vechtstreek)
 • PEN (Provinciaal Elektriciteitsbedrijf van Noord-Holland)
 • GEB Amsterdam
 • PEGUS (Provinciaal en Gemeentelijk Utrechts Stroomleveringsbedrijf)
 • EWR (Energie- en Watervoorziening Rijnland)
 • GGR (Gasvoorziening Gelders Rivierengebied)

GEB (Gemeentelijk Energie Bedrijf)

DELTA

DELTA met hoofdkantoor in Middelburg is ontstaan vanuit PZEM. (Provinciale Zeeuwse Elektriciteits Maatschappij)