Energienet zeer betrouwbaar; cijfers 2019

De betrouwbaarheid van het Nederlandse energienet is in 2019 gestegen. In 2019 hadden huishoudens en zakelijke gebruikers gemiddeld iets minder dan 20 minuten geen stroom als gevolg van een storing in het elektriciteitsnetwerk. In 2018 was dat gemiddeld nog 27 minuten. Ook de betrouwbaarheid van het gasnetwerk is in 2019 gestegen. Huishoudens zaten gemiddeld 51 seconden zonder gas. Grote veroorzaker van onderbrekingen in de energievoorziening blijft schade door graafwerkzaamheden.

Cijfers en oorzaken

Netbeheer Nederland publiceert ieder jaar de storingcijfers voor het energienet over ht voorgaande jaar. De Nederlandse energievoorziening kent een hoge betrouwbaarheid; het werkt 99,99 procent van de tijd. Afnemers van energie krijgen gemiddeld eens per 2,5 jaar te maken met een stroomstoring en eens in de 130 jaar met een gasstoring. Daarbij zijn de storingen gemiddeld van korte duur. Gemiddeld duurde een storing ongeveer één uur.

De storingen die toch ontstaan worden voor een groot deel veroorzaakt door graafwerkzaamheden. In 2019 is circa 25 procent van de onderbrekingen veroorzaakt door graafwerkzaamheden. Gezamelijk wordt gekeken naar maatregen om deze schades te beperken. De campagne Veilig Graven start in april 2020. Daarnaast investeren netbeheerders jaarlijks veel geld in preventief onderhoud en het vervangen van oudere energienetten om storingen te voorkomen. Daarmee blijft het Nederlandse energienet één van de betrouwste