Energienota

De energienota ofwel energierekening ontvang je jaarlijks. De energieleverancier stuurt jou deze nota voor de geleverde energie en het gebruik van het netwerk. De energie is opgebouwd uit een aantal onderdelen en sommige onderdelen liggen op voorhand vast.

Verbruiksafhankelijk deel

Het verbruik heeft een directe invloed op de variabele leveringskosten en de overheidsheffingen. Hoe hoger het verbruik, hoe hoger deze kosten. Over de kosten betaal je vervolgens ook btw, waardoor de btw ook afhankelijk is van het verbruik.

Verbruiksonafhankelijk deel

Onderdelen welke niet afhankelijk zijn van jouw verbruik, zijn de vaste leveringskosten, de netbeheerkosten en de vermindering energiebelasting.

Tarieven niet bepaald door energieleverancier

De tarieven die niet bepaald worden door de energieleverancier zijn:

  • Netbeheerkosten, welke bepaald door de netbeheerder. De ACM controleert de hoogte van deze tarieven.
  • Overheidsheffingen, bestaande uit energiebelasting en Opslag duurzame energie (ODE). De overheid bepaald deze.
  • Vermindering energiebelasting. Jaarlijks door de overheid vastgesteld.
  • btw-percentage, welke door de overheid bepaald. Dit percentage is op 1 oktober 2012 verhoogd van 19% naar 21%.

Uitleg over de energierekening

De energienota wordt verder uitgelegd bij de opbouw van de energierekening.