Energierekening 2019, voorstel verlaging door aanpassingen overheidsheffingen

Afgelopen tijd is de stijging van de energierekening veelvuldig in het nieuws geweest. De energiebelasting is gestegen en de heffingskorting op elektriciteit is gedaald. Bovenop de aanpassingen door de overheid zijn ook de tarieven van de energieleveranciers gestegen. Het CBS maakte duidelijk: huishoudens gaan gemiddeld 334 euro meer betalen voor hun energierekening. Oppositiepartijen willen dat het kabinet actie onderneemt om iets aan de energierekening te doen.

Kabinet en verschil doorrekening

Staatssecretaris Monica Keijzer van Economische Zaken en Klimaat was stellig dat de berekeningen van het kabinet correct waren. Basis voor deze berekeningen waren de cijfers van het Planbureau voor de Leefomgeving. Nadien bleek dat de cijfers afkomstig uit de Nationale Energieverkenning gedateerd bleken. Het kabinet rekende met een verbruik van 2.500 kWh stroom en 1.110 m3 gas. Cijfers van het CBS zijn actueler: 3.034 kWh stroom en 1.466 m3 gas.

In de doorrekening van het CBS blijkt dat huishoudens in 2019 bij gelijkblijvend verbruik 61 euro meer aan belasting op elektriciteit en 101 euro meer aan belasting op gas gaan betalen. Bovendien zijn de leveringstarieven ook omhoog gegaan. Elektriciteit werd 21% duurder en gas 20%. Het leveringsdeel stijgt hierdoor met 175 euro.

Voorstel verlaging energierekening 2019

De doorrekeningen van de planbureaus PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) en CBP (Centraal Planbureau) omtrent het ontwerp Klimaatakkoord was aanleiding voor een debat over de hoogte van de energierekening voor huishoudens. Een maatregel die werd voorgesteld was de verlaging van de energierekening voor huishoudens door bedrijven een hogere opslag voor duurzame energie (ODE) te laten betalen. Tijdens het debat werd de vraag gesteld om al dit jaar iets te doen aan de energierekening door aanpassingen in het belastingstelsel. Minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) was terughoudend, aanpassing kan op zijn vroegst per 1 januari 2020. Jesse Klaver noemde een voorstel vanuit GroenLinks om via de heffingskorting nog dit jaar iets aan de energierekening te doen. Wiebes is bereid te kijken naar het voorstel, maar voegt toe dat het gaat om de uitvoerbaarheid.

Besparen op energierekening?

Ondanks dat de energierekening voor bijna 50% bestaat uit belastingen is het lonend om over te stappen van energieleverancier. Zeker wanneer je een contract hebt voor onbepaalde tijd met variabele tarieven leidt overstappen tot een besparing. Scherpe actietarieven en welkomstkortingen maken een groot verschil. Wil je besparen op jouw energierekening? Ga direct naar energievergelijker!