Energierekening 2020 zal gemiddeld € 1.735 bedragen

De stijging van de energierekening veroorzaakt veel commotie. Nieuwe doorrekeningen van het Planbureau voor de Leefomgeving laten zien dat de rekening stijgt tot gemiddeld 1.735 euro in 2020. Over de periode 2017 en 2020 is dat een stijging van 184 euro.

Analyses: appels en peren

Met de verschillende analyses blijft het vergelijken van de energierekening zoals het vergelijken van appels en peren. Het CBS concludeerde voor 2019 een stijging met 334 euro en eind 2018 stelde staatssecretaris Monica Keijzer dat de rekening voor 2019 ongeveer 108 euro zou stijgen. De grootte verschillen werden volop in de media uitgemeten.

Het grote verschil bleek te zitten in de gebruikte cijfers. De staatssecretaris bleek haar onderzoek te hebben gebaseerd op de energieprijzen en belastingen 2017 welke afkomstig uit de Nationale Energieverkenning 2017 (NEV) van het Planbureau voor de Leefomgeving. Tevens rekent het PBL met andere verbruikscijfers, dan het CBS.

Als gevolg van de commotie deed minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) een beroep op het PBL om een de doorrekening te actualiseren. Dit op basis van recentere energieprijzen en ontwikkelingen in de energiemarkt waaronder CO2 prijsontwikkelingen.

Uitkomsten recente PBL analyse

De nieuwste analyse van het PBL geeft een update, maar dit nieuwe getal kan niet vergeleken worden met de uitkomsten van het CBS welke betrekking op 2019. Het PBL geeft een schatting van de ontwikkeling van de energierekening 2020. De analyse geeft een referentiekader voor politieke besluiten over onder andere het overheidsheffingen die onderdeel vormen van de energierekening. Voorstellen om de opslag duurzame energie (ODE) aan te passen als CO2-heffing, zijn niet meegenomen.

Conclusie van het onderzoek is een stijging van 184 euro bij een dalend energieverbruik. Dit als gevolg van energiezuinige nieuwbouw en zonnepalen. Huishoudens die geen energiebesparingsmaatregelen treffen worden geconfronteerd met een hogere stijging: € 416.