Energierekening

De energierekening is een jaarlijkse rekening die je ontvangt van jouw energieleverancier. Op basis van jouw verbruik wordt de hoogte bepaald. Op de energierekening staan ook andere kostenposten. Opgenomen worden vastrecht, netbeheerkosten, overheidsheffingen en btw.

Opbouw energierekening

De energierekening is opgebouwd uit de volgende onderdelen:

  • Leveringskosten welke bepaald door de geleverde energie. De variabele leveringskosten zijn afhankelijk van de verbruikte energie.
  • Het vastrecht, ofwel de vaste leveringskosten. Het vastrecht zijn de administratiekosten van de energieleverancier die je dient te betalen. Te vergelijken met een abonnement.
  • Netbeheerkosten. Deze kosten bestaan uit aansluit-, transport- en meetdiensten.
  • Overheidsheffingen welke bestaan uit energiebelasting en Opslag duurzame energie (ODE).
  • Vermindering energiebelasting, de overheid geeft deze ‘korting’. Energie is een basisbehoefte en daarom deze korting.
  • Over de leveringskosten, netbeheerkosten en overheidsheffingen wordt btw gerekend.

Voorschot energierekening

De energieleverancier brengt een voorschot of termijnbedrag in rekening. Hiermee wordt alvast een deel van de energierekening betaald. Het voorschot is een schatting van het energieverbruik per maand. De energieleverancier maakt deze schatting op basis van de verbruiken in voorgaande jaren, gecorrigeerd voor de weersinvloeden. Een koud jaar geeft een hoger gasverbruik.

Aan het einde van het jaar zijn de verbruiken bekend en kan de energieleverancier de energierekening opmaken. Je ontvangt de jaarafrekening en hieruit volgt of je moet bijbetalen of geld terug krijgt.