Energieverbruik Bitcoin

Het energieverbruik van Bitcoin is ruim 200 kWh per transactie. Met een gemiddeld verbruik van 2.910 kWh voor een Nederlands huishouden, komt het verbruik van Bitcoin overeen met het dagelijks energieverbruik van 25 huishoudens. Ofwel 200 wasbeurten.

Biedt Bitcoin alleen nadelige effecten op het vlak van energieverbruik? Nee, de achterliggende technologie van blockchain stelt ons instaat een decentrale energievoorziening te realiseren die vanuit technologie wordt gestuurd. Internet of Things verweeft met het energienetwerk.

Bitcoin en blockchain

Bitcoin is een decentraal peer-2-peer netwerk voor betalingstransacties. Vergelijkbaar met Vandebron wordt de rol van de tussenpersoon gereduceerd. Vraag en aanbod van Bitcoin of energie in geval van Vandebron, komen samen en worden onderling uitgewisseld. Voor Bitcoin is geen bank meer nodig en gaan gebruikers onderling transacties aan.

Vandebron heeft onlangs een pilot uitgevoerd, waarbij de accu van de elektrische auto als backup fungeerde voor het in balans houden van het elektriciteitsnetwerk. De vergoeding wordt via blockchain toebedeeld aan de eigenaren die hebben bijgedragen aan de balanshandhaving van het netwerk. Momenteel is dit een verrekening in euro’s, het staat vrij om Bitcoin of andere cryptocurrencies te gebruiken. In Japan is het al mogelijk om je energierekening te betalen met Bitcoin.

Bitcoin en energieverbruik

In de huidige systematiek van Bitcoin wordt gewerkt met Proof of Work om transacties te valideren en toe te voegen aan de blockchain. Dit vergt rekenkracht van computers. Met het populairder worden van de digitale munt, neemt de benodigde energie voor het valideren en in standhouden van het netwerk ook toe. Het energieverbruik van Bitcoin afgezet tegen het energieverbruik van landen, laat al zien dat IJsland is gepasseerd en het verbruik ongeveer gelijk is aan dat van Azerbeidzjan.

Voor het laten verweven van het Internet of Things met het Internet of Energy zijn ontwikkelingen gaande die enerzijds zorgen voor een lager energieverbruik en anderzijds de inzet van duurzame energiebronnen. Voor eerstgenoemde werkt het moederbedrijf van Essent, innogy onder andere aan IOTA. Het protocol van IOTA is geheel anders dan Proof of Work en maakt vergaande decentrale toepassing mogelijk.