Energieverbruiksmanagers maken zeker tot 6% besparing op energieverbruik mogelijk

Energie-Nederland is een campagne gestart om het gebruik van energieverbruiksmanagers te stimuleren. Met een energieverbruiksmanager wordt de data uit de slimme meter vertaald in inzichten die aanzetten tot besparing op energie.

Energiebesparing

De campagne is gestart om een energiebesparing van 10 PJ (petajoule) te realiseren. De uitrol van slimme meters maakt onderdeel uit van het realiseren van de energiebesparing. Echter belangrijk onderdeel is het aanzetten tot actie. Middels energieverbruiksmanagers wordt de data uit de slimme meter vertaald en daarmee ziet iemand snel waar energie onnodig weglekt en waar er direct kan worden bespaard. Zodoende zijn er twee voordelen: financieel en maatschappelijk.

Besparing, 6%

Door bewustwording over het gebruik van energie is een besparing te realiseren. Energieleveranciers verschaffen daarom 2 maandelijks een verbruiks- en kostenoverzicht aan klanten die beschikken over een slimme meter.

Uit onderzoek is gebleken dat de overzichten onvoldoende aanzetten tot actie. Echter bleek dat een display thuis met real time inzicht wel aan te zetten tot daadwerkelijk ander gedrag en dus besparing. Energie-Nederland noemt een besparing tot 6% mogelijk. De branche organisatie refereert aan het onderzoek van ECN.

Daadwerkelijk besparen op energie is een combinatie van het verbruik omlaag brengen en kiezen voor scherpe energietarieven.