Essent standaard groene stroom en keuze groen gas

Essent stapt op de Dag van de duurzaamheid over op het standaard leveren van groene stroom aan consumenten. Per 10 oktober 2017 krijgen huishoudens Europese windstroom geleverd. Voor klanten die naast groene stroom ook groen gas willen, biedt Essent DubbelGroen als product. Hiermee is Essent het eerste Nederlandse energiebedrijf dat groen gas uit biogas op grote schaal aanbiedt.

Essent DubbelGroen

Essent levert de stroom opgewekt door Europese windparken standaard aan haar klanten. Voor bestaande klanten is deze ‘omzetting’ automatisch zonder bijbetaling. Ook nieuwe klanten die overstappen, krijgen automatisch groene stroom.

Met Essent DubbelGroen gaat Essent een stap verder, door naast groene stroom ook groen gas aan te bieden. 100% groen gas uit Nederlands biogas is niet haalbaar. Daarom voorziet Essent 10% biogas en wordt de resterende CO2 uitstoot gecompenseerd door sociale ontwikkelingsprojecten in het buitenland.

CO2 compensatie

Het overgrote deel van de Nederlandse huishoudens maakt gebruik van aardgas voor verwarming, warm water en koken. Aardgas heeft het nadeel dat bij de verbranding CO2 vrijkomt. CO2 is een broeikasgas en draagt bij aan klimaatverandering. Huishoudens omzetten op duurzame warmte en elektrisch koken is een ontwikkeling die gaande is en tijd vergt. Om toch klimaatneutraal gas te gebruiken wordt CO2 gecompenseerd.

Essent maakt gebruik van drie CO2 compensatieprojecten. Het REDD+ project Tambopata in Peru die ontbossing van het tropisch regenwoud tegengaat. Twee Gold Standard projecten welke Kocaeli Landfill Gas project in Turkije en Efficiënte cookstoves in Oeganda. Het project in Turkije (Istanboel) maakt gebruik van gas dat wordt onttrokken uit de stortplaats van afval. Daarna wordt het gas gebruikt voor de opwekking van elektriciteit. Het project in Oeganda richt zich op efficiënte kooktoestellen. In Nederland is koken op aardgas vanzelfsprekend, in Oeganda is koken op open vuur voor 90% gemeengoed. Koken op open vuur heeft nadelige gevolgen op sociaal en milieuvlak.