Essent wordt partner van De Groene Club

Essent sluit zich aan bij De Groene Club die is opgericht om het energieverbruik bij voetbalverenigingen in de komende vier jaar te halveren. De Groene Club is een initiatief van de KNVB en de hockey- en tennis haakten aan.

Energiebesparing bij clubs

Nederland telt ongeveer 2.500 voetbalclubs en de energiekosten bedragen circa 10% to 15% van de begroting. Halvering van het energieverbruik komt neer op een besparing van € 17,5 miljoen en een vermindering van de CO2 uitstoot van 80 megaton. De interesse om te verduurzamen is er, echter ontbreekt de tijd en expertise om het verduurzamingstraject in gang te zetten.

Groene Club en Essent

De KNVB startte vorig jaar het initiatief De Groene Club en pilots werden uitgevoerd. De pilots betroffen clubs in de provincies Gelderland, Overijssel en Zuid-Holland, en een energiescan met advies werd uitgevoerd.

Het energieadvies werd in de pilot onder meer uitgevoerd door Klimaatroute. Dat bureau is inmiddels onderdeel van Energie+ binnen Essent. Met de officiële start van De Groene Club is het dan ook niet toevallig dat Essent als partner aantreedt.

Essent-woordvoerder Ilse Steenbergen noemt dat het bedrijf zich heeft voorgenomen haar klanten te helpen 20% CO2 te besparen in 2025. De Groene Club is een logische stap en deze gaat verder dan alleen de club. Hopelijk raken ook de leden geïnspireerd om te verduurzamen.

Voor clubs biedt het traject een energiescan, advies op maar, begeleiding bij offertes en uitvoering. Met de betrokken provincies wordt overlegd om de kosten van € 750 geheel of gedeeltelijk te vergoeden. De bedoeling is om De Groene Club uit te breiden naar heel Nederland.