Garanties van Oorsprong (GvO)

De stroom uit het stopcontact is niet te onderscheiden in groen en grijs. Door het gebruik van Garanties van Oorsprong (GvO) wordt middels een administratief proces het verschil inzichtelijk gemaakt. Met het certificaat wordt het bewijs geleverd dat de elektriciteit daadwerkelijk duurzaam is geproduceerd.

Groencertificaten

Tot 1 januari 2004 werden groencertificaten gebruikt. Nadien is de regeling vervangen door de Garanties van Oorsprong. GvO’s worden afgegeven door CertiQ een 100% dochter van TenneT. De certificaten gelden voor groene stroom opgewekt in Nederland. CertiQ is aangewezen door de Nederlandse overheid om GvO’s uit te geven en de administratie te voeren. GvO’s zijn verhandelbaar in Europa en door het inkopen van GvO’s uit Scandinavië is het mogelijk om grijze stroom via waterkracht te ‘vergroenen’. De term sjoemelstroom wordt gebruikt voor deze praktijken.

Werking Garanties van Oorsprong

CertiQ geeft voor elke opgewekte megawattuur (MWh) duurzame energie een GvO af. Deze GvO is te verhandelen en wanneer een energieleverancier groene stroom levert dan dient de exacte hoeveelheid GvO’s te worden ingeleverd.