Gasprijs 2020 keldert; energierekening omlaag?

De gasprijzen op de groothandelsmarkt hebben afgelopen tijd een sterke daling laten zien. Wat zijn de vooruitzichten voor 2020? En wat betekenen de lagere groothandelsprijzen voor de energierekening van huishoudens? De voortuitzichten op basis van technische factoren laten zien dat de gasprijzen (groothandelsmarkt) verder kunnen dalen. De kale leveringstarieven (tarieven exclusief btw en overheidsheffingen) voor gas voor consumenten zullen navenant ook dalen.

Oorzaken daling gasprijs

De daling van de gasprijs is het gevolg van verschillende factoren. Prijzen komen tot stand door vraag en aanbod. De vraag naar gas is laag omdat de temperaturen boven het langjarige gemiddelde liggen. Bovendien geven de weermodellen geen blijk van verandering. Aan de aanbodzijde zijn alleen maar prijsdrukkende factoren.

  • Import uit Rusland is hoog;
  • Import uit Noorwegen is hoog;
  • Productie Nederland is hoog (in verhouding tot maximale productie die nu geldt)
  • Aanvoer vloeibaar gas (LNG) is hoog.

Bovendien zijn Europese gasopslagen maximaal gevuld en dat geeft ook een prijsdrukkend effect omdat opslag navenant door de hoge vulgraad beperkt is.

Gastoevoer Rusland: Nord Stream 2 en Oekraïne

De gastoevoer vanuit Rusland blijft toerijkend ondanks de sancties die de Verenigde Staten hebben opgelegd aan bedrijven die betrokken zijn bij de aanleg van Nord Stream 2. Dit is het gevolg van de nieuwe overeenkomst die Rusland en Oekraïne hebben gesloten voor de doorvoer van Russisch gas. Ruim 30% van de import van gas door West-Europa loopt via Oekraïne. Bovendien is de aanleg van TurkStream ook vergevorderd en heeft Rusland zelf een schip op Nord Stream 2 af te bouwen. Het risico op beperkte toevoer vanuit Rusland lijkt hiermee geweken.

Afbouw Groningenveld

De verdere afbouw van gaswinning uit het Groningenveld is voor dit gasjaar (oktober 2019 – oktober 2020) al onder de 12 miljard kubieke meter die het Staatoezicht op de mijnen heeft geadviseerd. Volgens de landelijke netbeheerder Gasunie Transport Services (GTS) is het mogelijk om in 2022 geen gas te winnen uit Groningenveld. Alleen in geval van een strenge winter kan winning misschien nog wel noodzakelijk zijn om te voldoen aan de vraag naar laagcalorisch gas. De aanvoer van hoogcalorisch gas vanuit Rusland, Noorwegen en via LNG is meer dan toerijkend. Met de uitbreiding van de conversiecapaciteit (hoogcalorisch naar laagcalorsisch gas) van de installatie Gasunie Wieringermeer wordt de afbouw van de gaswinning uit het Groningenveld verder versneld. Bovendien bouwt Gasunie aan een nieuwe stikstofinstallatie nabij Zuidbroek, die begin 2022 in gebruik genomen zal worden. Hiermee wordt de conversiecapaciteit verder verhoogd.

Energierekening 2020

Op de groothandelsmarkt laten de gasprijzen een daling zien. De drie grote energieleveranciers hebben voor 2020 geen aanpassingen gedaan in de variabele tarieven voor gas. Wel laat het Belastingplan 2020 zien dat de energiebelasting op gas met 3,99 eurocent per m3 omhoog gaat. En daarna jaarlijks met 1 eurocent per m3. Bovendien stijgt ook de Opslag duurzame energie (ODE) op gas. Om de stijgingen in de overheidsheffingen op gas te doen keren en de energierekening betaalbaar te houden, komt de overheid met aanpassingen in de overheidsheffingen op elektriciteit en de vermindering energiebelasting.

Voor de energierekening 2020 heeft de overheid becijferd dat deze 100 euro lager uitvalt door de aanpassingen in het belastingstelsel. (2.525 kWh elektriciteit, 1.179 m3 gas) Rekenend met een gemiddeld verbruik van 3.500 kWh en 1.500 m3 valt de energierekening 61 euro lager uit voor 2020.

Meer besparen?

Wil je meer besparen op je energierekening 2020? Met onze energievergelijker vind je de beste deal. Vul de gegevens in en check direct waar je het voordeligste uit bent. De vergelijker geeft de kosten inclusief eventuele welkomstkorting. Heb je nog wensen op het gebied van contractduur, duurzaamheid of energieleverancier? Gebruik dan de filters in de energievergelijker. Vergelijk de resultaten en bespaar direct tot honderden euro’s.