Groen gas nu al boven 100 miljoen kuub

De invoeding van groen gas is de 100 miljoen kubieke meter gepasseerd. Honderd miljoen kuub is goed voor het huishoudelijk gasverbruik van een stad als Apeldoorn. In oktober werd de miljoenste GvO uitgegeven door Vertogas over het kalenderjaar 2018.

Verwachting 120 miljoen kubieke meter

De verwachting is dat het totaal volume groen gas dit jaar op ongeveer 120 miljoen kuub uitkomt. In 2017 werd 98 miljoen kubieke meter groen gas gecertificeerd. Ondanks het record blijkt groen gas vooralsnog een bescheiden rol te spelen in de gasvoorziening. Slechts 1% van het gasverbruik is daadwerkelijk groen.

Groen gas productie

Groen gas wordt gemaakt door biogas op te waarderen tot de kwaliteit van aardgas. Biogas wordt geproduceerd door de vergisting van onder andere rioolslib, koeienmest en afval van stortplaatsen. Nadien wordt het groene gas in het net gebracht van de netbeheerders zoals Enexis en Liander.

Enexis en Liander ontvingen in 2017 de meeste hoeveelheid groen gas. En Liander had de grootste toename, van ruim 17 miljoen naar ruim 30 miljoen kubieke meter. Stedin welke hoofdzakelijk actief in stedelijk gebied, ontving relatief weinig groen gas. Zelfs de netbeheerder Rendo ontving meer groen gas dan Stedin.

Levering groen gas

Groen gas heeft op dit moment een bescheiden aandeel en Vertogas verwacht dat de vraag naar duurzame gassen kan stijgen tot 2 miljard kuub in 2030. Dit is inclusief duurzame waterstof. De overheid is zelf voornemens dat de helft van haar gasverbruik duurzaam moet zijn. Bovendien moet dit gas afkomstig zijn van nog te bouwen productie-installaties. In de tussenliggende periode zal het Rijk gebruikmaken van CO2 compensatie.