Groen gas productie stijgt met 11% in 2018

In 2018 is de groen gas productie toegenomen met 11% tot meer dan 109 miljoen kuub. Dit is ruim voldoende om 70.000 huishoudens te voorzien van duurzaam gas voor koken, verwarming en warm water.

Duurzaam aardgas

De productie van groen gas in 2018 heeft nog een bescheiden aandeel van 0,3% van het totale gasverbruik. De hoeveelheid neemt echter ieder jaar toe. Groen gas is de duurzame variant van aardgas en wordt geproduceerd uit organisch restmateriaal zoals GFT-afval, slib en dierlijke restproducten. Na vergisting ontstaat biogas, dat na een aantal bewerkingen als groen gas op het gasnetwerk kan worden ingevoed. Producten zijn boeren die mest vergisten tot groen gas, maar ook grote producten zoals Suikerunie, waar resten suikerbieten worden vergist tot groen gas. In 2018 steeg het aantal producten met 7 tot 43.

Combinatie groene gas en groene stroom

Groen gas kan een belangrijke rol te vervullen in de verduurzaming van het energiesysteem. Door de slimme combinatie elektriciteit en duurzame gasvormige energiedragers, zoals groen gas en waterstof, is het mogelijk om de piekbelasting van het elektriciteitsnetwerk in bijvoorbeeld een koude winter te verminderen. Bovendien hebben gasvormige energiedragers het voordeel van opslag en goedkoop transport over lange afstanden. Groen gas kan een alternatief voor verwarming in situaties waarin de elektrische warmtepomp of een warmtenet niet mogelijk of onrendabel zijn.

Groeipotentie groen gas

De productie van groen gas kan uitgroeien tot 11 miljard kubieke meter in 2050. In het rapport Green Liaisons wordt becijferd dat met de genoemde productie een CO2 reductie van 17 megaton wordt gerealiseerd. Hetzelfde rapport noemt een productie van 2,6 miljard kuub haalbaar in 2030. Belangrijk onderdeel vormt een samenhangend technologische ontwikkelprogramma. Bovendien vergt de groei van productie aanpassingen in het gasnetwerk. Netbeheer Nederland schat deze op 300 miljoen euro.