Groene waterstof speelt een belangrijke rol bij klimaatdoelen

De Klimaatdoelen gesteld in Parijs vragen de inzet van groene waterstof in de industrie. Duurzaam geproduceerde waterstof en het gebruik is de manier voor het behalen van de doelstellingen in 2050. Dat is de conclusie van de Wereldenergieraad (WEC).

Waterstof in de industrie

Grote industriële bedrijven, zoals Shell en Tata Steel, gebruiken waterstof in verschillende processen. Die waterstof is vaak niet ‘groen’ geproduceerd. Steam Methane Reforming (SMR) wordt voor 95% toegepast voor de productie van waterstof en daarbij wordt ook CO2 geproduceerd.

Voor de omslag naar groene waterstof is het nodig dat de CO2-belasting omhoog gaat. Volgens berekeningen van het WEC wordt het afvang- en productieproces rendabel bij een belasting van € 40 per ton CO2 en hoger. De randvoorwaarde is dat de basiskosten voor productie van waterstof dalen met 70%.

Infrastructuur waterstof

Nederland wil van het aardgas af en waterstof is een alternatief naast zonne- en windenergie. Waterstof biedt het voordeel dat je de energie kan opslaan en transporteren. Bovendien kan de bestaande aardgasinfrastructuur geschikt worden gemaakt voor waterstof. In de uitzending Deltaplan waterstof van VPRO Tegenlicht wordt becijferd dat de ombouw 700 miljoen euro vergt en de miljarden aan ondergrondse pijpleidingen worden hergebruikt.

Gebruik waterstof

Waterstof als grondstof en energiedrager biedt kansen om de klimaatdoelen te behalen. Het toekomstige energiesysteem zal bestaan uit een veelvoud van centrale en decentrale technologieën waarbij groene elektronen (elektriciteit) en groene moleculen (groen gas en waterstof) worden benut. Op plaatsen waar warmtenetten niet toereikend zijn, is waterstof een oplossing. Ook de all-electric door gebruik te maken van warmtepomp en/of infrarood is niet altijd geschikt. Bijvoorbeeld monumentale panden. Hier is waterstof ook een mogelijke oplossing. Naast de inzet van waterstof voor verwarmingsdoeleinden, lijkt de grootschalige introductie van waterstof-auto’s dichterbij te komen. Staat Nederland aan de vooravond van een waterstofrevolutie?