Heb ik recht op een vergoeding bij een stroomstoring of gasstoring?

Vervellend wanneer je door een storing geen stroom of gas hebt. Bij een storing langer dan 4 uur keert de netbeheerder automatisch de compensatievergoeding uit waar je recht op hebt.

De hoogte van het bedrag is afhankelijk van de aansluiting en hoeveel uur je onderbroken bent geweest. In onderstaande tabel wordt de hoogte van de compensatievergoeding getoond. De genoemde bedragen gelden voor aansluitingen die de meeste huishoudens hebben. (elektriciteit t/m 3 x 25 A, gas t/m G25)

Hoogte compensatievergoeding

Duur onderbreking Vergoeding
Korter dan 4 uur Je krijgt geen vergoeding
4 tot 8 uur 35 euro
Langer dan 8 uur 35 euro + 20 euro voor iedere 4 uur

De genoemde vergoedingen zijn voor elektriciteit t/m 3 x 25 A, gas t/m G25. Aansluitingen met een grotere capaciteit kennen andere vergoedingen.

  • Voor elektriciteit biedt de Autoriteit Consument & Markt een overzicht van de vergoedingen bij een stroomstoring.
  • Voor gas grootverbruikaansluiting – profiel. Bij een onderbrekingsduur van 4 tot 8 uur: € 195. Na 8 uur en vervolgens elke 4 uur meer: € 100.
  • Voor gas grootverbruikaansluiting – telemetrie. Bij een onderbrekingsduur van 4 tot 8 uur: € 910. Na 8 uur en vervolgens elke 4 uur meer: € 500.

Uitbetaling vergoeding

De vergoeding wordt door de netbeheerder uitbetaald binnen 6 maanden na de storing. Dit gaat automatisch en je hoeft hiervoor niets te doen. Voor het uitbetalen vraagt de netbeheerder jouw bankrekeningnummer op bij jouw energieleverancier of eventueel bij jou.

Storingscijfers 2018

Afnemers in 2018 hadden in 2018 gemiddeld 27 minuten geen stroom als gevolg van een storing. Voor gas betrof de onderbreking gemiddeld 64 seconden. Dit blijkt uit de cijfers van Netbeheer Nederland.

De kans om getroffen te worden door een stroomstoring bedraagt eens per 2,5 jaar. Voor gas is dit veel lager, namelijk eens in de 130 jaar. Afnemers die daadwerkelijk waren getroffen, kende een korte onderbreking in de levering van energie. In 2018 duurde een stroomstoring daadwerkelijk gemiddeld iets meer dan een uur, voor gas betrof de onderbreking gemiddeld minder dan 2,5 uur.

Vergeleken met 2017 duurde een stroomstoring gemiddeld 3 minuten langer dan in de vijf jaar daarvoor. Daarentegen werden minder afnemers getroffen door een stroomstoring, 103 afnemers (2018) tegen 115 afnemers (2017). Voor gas blijken de cijfers redelijk constant. Een storingsduur van 64 seconden (2018) tegen 61 seconden (2017). Het aantal afnemers dat getroffen werd door een gasonderbreking is nagenoeg gelijk gebleven: 1,2 tegen 1. (respectievelijk 2018, 2017)

Storingscijfers 2017

In 2017 is gemiddeld 24 minuten geen stroom en 61 seconden geen gas geleverd, aldus Netbeheer Nederland.

Vergeleken met het vijfjaarlijks gemiddelde is een stroomstoring van 24 minuten iets korter. Gemiddeld 115 afnemers zijn getroffen per storing. Ook dat is minder dat het vijfjaarlijks gemiddeld. (-17%) Voor gas wordt gemiddeld slecht 1,2 afnemer getroffen en ook de storingsduur is veel korten. Gemiddeld had een afnemer 61 seconden geen gas.

Wanneer er sprake is van een stroomstoring is die voor de getroffen afnemers over het algemeen van korte duur en niet frequent. Eens in de 4 jaar heb je gemiddeld een stroomstoring van 1,5 uur. Voor gas is de kans eens in de 143 jaar en een onderbreking van minder dan 2,5 uur.