Hoe is de energierekening opgebouwd?

De opbouw van energierekening dient duidelijk en begrijpbaar te zijn. De overheid heeft per 1 juli 2017 deze verplichting opgelegd omdat een groot deel van de consumenten de energierekening niet begrijpt of onduidelijk vind. Voor de consument is de all-in prijs voor energie van belang. Hiermee wordt bedoeld de totale prijs voor levering van elektriciteit. Deze is opgebouwd uit de leveringskosten, de netbeheerkosten en belastingen. Prijzen voor de consument zijn inclusief btw. Bekijken we de energierekening dan ziet deze er zo uit.

  • Leveringstarieven voor elektriciteit of gas welke bepaald door de energieleverancier.
  • Overheidsheffingen op de levering van elektriciteit of gas welke vastgesteld door de overheid. (energiebelasting en opslag duurzame energie)
  • Vermindering energiebelasting op elektriciteit. (heffingskorting)
  • Vaste leveringskosten voor elektriciteit of gas welke bepaald door de energieleverancier. (vastrecht)
  • Netbeheerkosten voor elektriciteit of gas welke bepaald door de netbeheerder. (vastrecht transport, capaciteitstarief, periodieke aansluitvergoeding en meter

Om tot de totale kosten te komen, welke jij betaalt voor energie is jouw energieverbruik bepalend. Op welke prijsonderdelen is het verbruik bepalend?

Prijsopbouw energie Verbruik invloed?
Leveringskosten (tarief maal verbruik) Ja
Totaal overheidsheffingen (heffingen maal verbruik) Ja
Vermindering energiebelasting (heffingskorting) Nee
Vaste leveringskosten Nee
Netbeheerkosten Nee