HR-ketels blijven populair

In 2019 zijn 450.000 hr-ketels verkocht, bijna 5% meer dan in 2018. Dit blijkt uit de Gasmonitor 2020 uitgevoerd door Natuur & Milieu. Om de klimaatdoelstellingen te halen dienen alternatieven voor de hr-ketel aantrekkelijker te worden.

Gasmonitor 2020

In de Gasmonitor wordt onderzocht welke warmtetechnieken worden aangeschaft. Bijvoorbeeld hr-ketels, warmtepompen, zonneboilers, biomassaketels, pelletkachels of combinaties daarvan. Natuur & Milieu kijkt hierbij naar de verkoopcijfers en de aangevraagde subsidies voor aardgasvrije technieken (ISDE). In de Gasmonitor 2020 is voor het eerst gekeken naar het aantal aansluitingen op een warmtenet.

Uit de cijfers blijkt dat de overstap naar aardgasvrij wonen nog niet van zelfsprekend is. “Wie nu een hr-ketel aanschaft, heeft de komende 15 jaar nog aardgas nodig. De hr-ketel blijft de warmtemarkt domineren, alternatieve technieken winnen slechts mondjesmaat terrein”, aldus Rob van Tilburg, directeur Programma’s Natuur & Milieu.

Verkooprecord hr-ketels 2019

Het totaal aantal verkochte hr-ketels is in vergelijking met 2018 toegenomen met 4,8%. Een forse stijging in vergelijking met voorgaande jaar, toen bedroeg de groei 1,1%. Kijkend naar de afgelopen zes jaar dan is sprake van een stijgende trend. Vervanging van ketels in bestaande bouw heeft het grootste aandeel in de verkopen. Bij nieuwbouw wordt steeds minder gekozen voor aardgas, omdat er geen aansluitplicht meer geldt. Begin 2020 was 83% van de nieuwbouwwoningen aardgasvrij.

Warmtepomp grootste stijger

De warmtepomp met een opmars bezig als alternatief voor de hr-ketel. In 2019 zijn 45.000 warmtepompen verkocht, een groei van 25% ten opzichte van 2018. Alhoewel de stijging een positieve ontwikkeling is, blijft de groei in absolute aantalen achter bij de hr-ketel.

Isolatie noodzakelijk

Natuur & Milieu is op basis van de huidige trends er niet gerust op dat de hr-ketel verdwijnt voor de verwaming van woningen. Essentiel voor de alternatieve technieken is de noodzaak tot meer en beter isoleren. Hiermee neemt de warmtevraag af en kan worden voorzien en lagetemperatuur verwarmingssystemen.

Wil je besparen op energie? Pas onze besparingstips toe. Wil je daarnaast eenvoudig en snel beparen op energie? Overstappen van energieleverancier loont. Met onze energievergelijker vind je jouw beste deal en bespaar je honderden euro’s.