Infraroodverwarming, het alternatief voor aardgas?

Infraroodverwarming wordt gezien als ‘het alternatief’ voor aardgas. In aanschaf zijn goedkoper dan andere alternatieven voor aardgasvrije warmteconcepten. Maar de totale gebruikskosten zijn hoger dan de alternatieven systemen voor verwarming. Aldus het onderzoek uitgevoerd door adviesbureau DWA. In het onderzoek werd gekeken naar 7 alternatieven voor aardgasvrije verwarming. Kijkend naar de totale kosten (investerings, gebruiks- en onderhoudskosten) over een periode van 15 en 30 jaar dan zijn warmtepompen de beste optie.

Aardgasvrije verwarming

In 2050 dient de gehele woningvoorraad van hat aardgas af te zijn. Voor verwarming van woningen en de bereiding van warm tapwater wordt er gezocht naar alternatieven, zoals infrarood stralingspanelen en warmtepompen. Echter de vraag naar HR-ketels loopt voorlopig niet hard terug.

De installatie van infrarood stralingspanelen wordt in het onderzoek begroot op € 5.500 (excl. toeslagen en btw). In vergelijking tot de alternatieven zoals warmtepompconcepten en warmtenetten is infrarood inderdaad goedkoper. Voor dezelfde woning kost een bodemwarmtepomp € 8.400 (excl. toeslagen en btw) en een luchtwarmtepomp € 7.100 (excl. toeslagen en btw).

Infraroodverwarming

Infraroodverwarming werkt voornamelijk op basis van straling in plaats van convectie waarbij de een luchtstroom ontstaat. Stralingswarmte wordt gezien als comfortabel. Vergelijkbaar met het zonnetje dat schijnt bij koud weer. Het voordeel van IR zou zijn dat de luchttemperatuur in huis lager zou kunnen zijn. Echter die interpretatie is op basis van inzichten uit vóór 1968. Actuele theorieën geven echter een ander beeld, een (te) grote verlaging van de luchttemperatuur leidt tot discomfort. Verder (praktijk) onderzoek is nodig om de aspecten van comfort nader te onderzoeken.

Een verlaging van de luchttemperatuur met 2 tot 5 °C door het gebruik van infrarood stralingspanelen zou op jaarbasis leiden tot een daling van 21% van de warmtevraag en dus tot een lager elektriciteitsverbruik en een lagere energierekening. Deze besparing is echter niet gebaseerd op praktijk metingen.

Conclusies van het onderzoek

  • Infraroodverwarming is in aanschaf relatief goedkoop. De Total Cost of Ownership (TCO) zijn echter hoger dan van alle andere alternatieven.
  • Toepassing van IR-panelen maakt een beperkte verlaging van de luchttemperatuur mogelijk. Maar de verlaging is waarschijnlijk kleiner dan wat de leveranciers veronderstellen.
  • De daadwerkelijke besparing op de warmtevraag als gevolg van IR-panelen wordt door leveranciers overschat. De besparing is niet objectief aangetoond in de praktijk en vraagt om een vervolgonderzoek.
  • Zelfs bij de optimistische besparing van 21% zijn de gebruikskosten van infraroodverwarming hoger dan van andere alternatieven.